'We hebben aan een half woord genoeg'

Vader en zoon in een schuur
Vader en zoon Van Dijk zijn timmermannen. Tot aan het pensioen van vader Hans werkten de twee als koppel samen. Wat hebben zij zien veranderen in hun werk? En hoe kijken zij naar de toekomst?
Artikel uit Bouwpensioen maart 2022

Laatste dagen in de bouw

Afgelopen december werkte Hans van Dijk (64) zijn laatste dagen in de bouw, eind januari nam hij officieel afscheid. Na 47 jaar trouwe dienst zat het erop. ‘Ik kijk terug op een mooie tijd en zal de gezelligheid zeker missen. Maar de rugklachten namen de laatste jaren toe. En elke ochtend om kwart over 5 op? Ik was er wel aan toe om even wat langer te kunnen blijven liggen.’

Kijk op het vak

Vakmanschap zit in de familie. Hans’ vader was schilder en zijn opa timmerman. Zelf startte hij op zijn 16e als timmerman. ‘Ik ging rechtstreeks van de lts naar de timmerfabriek. Daarna werkte ik een lange tijd in het onderhoud. Dat maakte 20 jaar geleden plaats voor nieuwbouw.’
Zijn vier zoons werken ieder in een andere bedrijfstak. De tweede zoon, Ronald (37), wilde ook altijd al timmerman worden. Van kinds af aan was hij in de weer met zaag en hamer. De laatste 3 jaar van Hans’ loopbaan werkten de twee samen. Ronald: ‘Het is best lastig om een goede maat te vinden en dat je dan met je vader kunt samenwerken is helemaal top. We hebben aan een half woord genoeg. Heel fijn.’

Alles gaat sneller

De twee zien het timmervak in rap tempo veranderen, vooral door de komst van prefab. Hans: ‘Prefab vraagt een andere aanpak. Minder improviseren, minder handwerk, maar veel denkwerk, voorbereiding en planning. Je bent steeds vaker een monteur. 

Sowieso gaat alles steeds sneller. Je werkt strak volgens tekening en er is weinig tijd om iets te corrigeren. Profielen stellen, kozijnen zetten, want de metselaar staat al klaar. De vaart zit er goed in.’

vader en zoon samen in schuur

Mankracht

Het tekort aan mankracht speelt hen geregeld parten. ‘Vroeger werkte je samen met een vaste ervaren collega. Nu wordt er verwacht dat je dezelfde productie draait en ook nog geregeld een jonge, vaak onervaren collega op sleeptouw neemt. Dat maakt doelen halen lastig. Tijd voor een goede praktijkopleiding is er niet altijd.’

Vooruitkijken

Vader Hans had berekend dat hij op zijn 64ste kon stoppen met werken. ‘Het bouwpensioen is best goed. En dankzij de invoering van de zwaarwerkregeling werd eerder stoppen met werken financieel nóg aantrekkelijker.’ 

Ronald vindt het geweldig dat zijn vader nu van die regeling gebruik kan maken. ‘Ik heb al eens gekeken wanneer ik zelf ongeveer met pensioen zou kunnen gaan. En dan staat er: bij 70 jaar en enkele maanden. Nou, ik hoop wel dat er over 30 jaar ook zo’n regeling bestaat.’

Schilderen

Verveling ligt niet op de loer voor de nieuwbakken pensionado. Hans heeft genoeg omhanden. ‘Samen fietsen met mijn vrouw, erop uit met de caravan, op de kleinkinderen passen. Ik schilder ook op doek, en dat gaat wonderbaarlijk goed. En we helpen de andere zoons geregeld met een klusje of verbouwing.’ 

Ronald heeft 2 jonge zoons. Worden dat ook weer timmermannen? ‘De jongste heeft die handigheid wel in de gaten. Maar dat zien we later wel. Nu eerst op zoek naar een nieuw maatje. Ik zal het fijne samenwerken missen.’

LEES MEER