De levensloopregeling stopt eind 2021. Wat betekent dit?

Artikel uit maart 2021

Levensloopregeling

Heb je nog spaartegoed in een levensloopregeling? Dan wordt dit uiterlijk op 31 december 2021 in één keer uitgekeerd. Het spaartegoed telt dan mee als inkomen, waardoor je er mogelijk meer belasting over moet betalen. Heb je levenslooptegoed en ga je dit jaar met pensioen? Dan kun je dit tegoed omzetten in extra pensioen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Heb je levenslooptegoed en ga je in 2021 niet met pensioen? Dan is het niet mogelijk om dit in extra pensioen om te zetten.

De levensloopregeling is geen onderdeel van de pensioenregeling van bpfBOUW. Neem voor vragen en advies over het levenslooptegoed contact op met je levensloopverzekeraar.