Metselkunstwerk

Blikvanger

In fietshoofdstad van de wereld Amsterdam bouwt Ballast Nedam PMC nabij het Leidseplein een ondergrondse fietsenstalling. Oplevering staat gepland voor begin 2021. 

Artikel uit december 2020. Tekst en fotografie: Martin Waalboer

80.000 stenen

In 2 maanden worden bijna 80.000 stenen handmatig gemetseld. Samen vormen ze een muur van bijna 125 meter lang.

2000 fietsen

In de stalling is straks plek voor bijna 2000 fietsen. Er komen 2 ruime toegangen. Een signaleringssysteem geeft aan waar vrije plaatsen zijn.

De auto verdwijnt

De bouw van de ondergrondse fietsenstalling maakt deel uit van de vernieuwing van het Leidseplein. De auto maakt plaats voor voetgangers en fietsers. De ondergrondse stalling zal de parkeerdruk van fietsen in het omliggende (uitgaans)gebied opvangen.

Passen en meten

Werken in hartje Amsterdam is een logistieke uitdaging. De ruimte bevindt zich dicht op de horecapanden en de trambaan. Daarom is gekozen voor de wanden-dakmethode. Eerst is de palenwand geboord en het dak gerealiseerd. Op die manier werd de geluids- en trillingshinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Verleden

100 jaar geleden liep de Lijnbaansgracht door het Kleine-Gartmanplantsoen, de plek van de ondergrondse stalling. Het nieuwe metselwerk volgt de lijn van de oude Lijnbaansgracht. Het metselpatroon is geïnspireerd op de stijl van de Amsterdamse School en is bovengronds ook terug te vinden rondom brug 198, vlak bij de stalling.

Feiten

  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
  • Hoofdaannemer: Ballast Nedam PMC
  • Afbouw: Heddes Bouw & Ontwikkeling
  • Metselwerk: Betsema Bouwgroep
  • Ontwerp: Zwarts & Jansma Architecten

Lees meer