Red je het met je pensioen, je AOW en eventuele andere inkomsten? Luister hier naar de podcast met Pauline Mulder, financieel coach en trainer voor het Nibud. Zij geeft tips en advies. 

Heb je naar aanleiding van deze podcast financiële vragen over je pensioen? Dan kun je contact opnemen met een van onze vakbondsconsulenten.