Veiligheid is geen overbodige luxe in de bouw. Hier zijn 6 tips van Aron de Jong, veiligheidscoördinator, om veiliger te werken!

Artikel uit maart 2021

1. Duidelijke veiligheidsregels

Met duidelijkheid voorkom je ongelukken. Natuurlijk zijn er wettelijke veiligheidseisen en op een bouwplaats zou iedereen de regels moeten kennen. Maar het kan geen kwaad als leidinggevenden er regelmatig aandacht aan besteden. Doe je niet stoerder voor dan je bent. Durf te vragen hoe het zit als je vragen hebt of denkt dat de regels niet goed worden nageleefd. 

2. Volg veiligheidscursussen

Doe een VCA-cursus (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer). Een VCA-certificaat is niet wettelijk verplicht, maar tegenwoordig wordt het vrijwel altijd geëist door opdrachtgevers. En denk ook eens aan een BHV-cursus (bedrijfshulpverlening). Die kan goed van pas komen bij noodsituaties op de bouwplaats.

3. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Dit lijkt zó logisch. En dat is het ook, want op een bouwplaats schuilt een ongeluk in een klein hoekje. 

4. Rust uit

De meeste ongevallen ontstaan door menselijke fouten. De kans op fouten wordt groter als je niet fit bent of niet genoeg rust neemt.

5. Praat erover

Als je ziet dat iemand onveilig gedrag vertoont, spreek hem daar dan op aan. Dit kan lastig zijn, maar het is belangrijk.

6. Maak pesten bespreekbaar

Onder veiligheid verstaan we ook je psychisch en sociaal veilig voelen. Maar pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en/of agressie op de werkvloer door collega’s of leidinggevenden vormen een serieus probleem. Het kan leiden tot een gevoel van onveiligheid, psychische problemen en langdurige uitval. Krop het daarom niet op, maar stap naar de vertrouwenspersoon binnen je bedrijf. Die heeft een geheimhoudingsplicht en kan je helpen.

Heb je vragen over veiligheid op het werk?

Neem contact op met de vakbondsconsulent. Advies is gratis en je hoeft daarvoor geen lid van een vakbond te zijn. 

  • Algemeen nummer FNV: 088-368 03 68
  • Algemeen nummer CNV Vakmensen: 030-751 10 07
  • Algemeen nummer belangenvereniging Het Zwarte Corps: 030-600 60 70