Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Druk op deze button om naar de zoekfunctie te gaan. Druk op deze button en de tekst van deze pagina wordt voorgelezen. U kunt ook eerst een tekst selecteren en dan op deze button drukken, dan wordt alleen de selectie voorgelezen. Klik hier voor grotere letters. Klik hier om de paginatekst af te drukken.

Uw pensioenoverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl


6 januari 2011

 

Op 6 januari 2011 is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Dit is een website waarop u een totaaloverzicht krijgt van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij collectieve pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Ook ziet u hoeveel pensioen u nog gaat opbouwen én hoeveel AOW u krijgt.

 

Voor wie is mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

Voor alle werknemers! Vooral voor werknemers die in het verleden van baan zijn veranderd en hun opgebouwde pensioen hebben achtergelaten bij hun oude pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Zij kunnen op de website kijken hoe hoog hun totale pensioen is. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft alleen informatie over pensioen dat nog niet is ingegaan.

 

Hebt u alleen pensioen opgebouwd bij bpfBOUW?

Dan hebt u mijnpensioenoverzicht.nl niet echt nodig. U vindt alle gegevens over uw pensioenopbouw namelijk op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat bpfBOUW u jaarlijks toestuurt. Ook treft u deze gegevens aan in de Pensioensimulator op Mijn Bouwpensioen. Daar ziet u ook hoe hoog uw AOW-uitkering is.

 

Hebt u een aanvullende individuele pensioenregeling, bijvoorbeeld bij een bank of verzekeraar?

Die informatie vindt u dan niet terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Op mijnpensioenoverzicht.nl staat alleen het pensioen dat u bij collectieve pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebt opgebouwd.

 

Hoe zijn mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

De gegevens over uw pensioenopbouw op mijnpensioenoverzicht.nl zijn goed beveiligd. U kunt ze namelijk alleen inzien als u zich aanmeldt met uw DigiD-code. Een DigiD-code is een persoonlijke code die door de overheid aan u wordt verstrekt. Met deze code kunt u bij meerdere overheidsinstellingen terecht, bijvoorbeeld voor het digitaal versturen van uw belastingaangifte. Hebt u nog geen DigiD-code? Vraag er dan één aan via de website www.digid.nl. Ook als u uw DigiD-code bent vergeten, kunt u hier terecht.

 

Kost het mij iets om gebruik te maken van mijnpensioenoverzicht.nl?

Het gebruik van mijnpensioenoverzicht.nl is gratis. De website wordt beschouwd als een publieke voorziening en is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

 

Wie beheert mijnpensioenoverzicht.nl?

Deze website is een initiatief van Stichting Pensioenregister. Stichting Pensioenregister is opgericht door de Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank.