Jaarverslag

In 2019 is bpfBOUW erin geslaagd om de financiele positie op peil te houden. Per 1 januari 2020 konden we de pensioenen zelfs gedeeltelijk verhogen.

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. Over 2019 hebben we ook een jaaroverzicht gemaakt. Hierin kunt u snel de hoofdpunten uit het jaarverslag lezen.


Jaarverslag
Jaaroverzicht
Jaarverslag 2019 Jaaroverzicht 2019
Jaarverslag 2018  Jaaroverzicht 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011