Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later te betalen.

Bekijk het overzicht van de maandelijkse beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad is een soort thermometer die peilt hoe het met een pensioenfonds zoals bpfBOUW gaat. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de verplichtingen:

  • Bezittingen van het fonds zijn de zaken waarin het fonds belegt, bijvoorbeeld obligaties, vastgoed en aandelen. 
  • Verplichtingen zijn hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioen moet uitbetalen. 
Het pensioenfonds is in evenwicht bij een dekkingsgraad van 100%. Dan heeft het fonds evenveel bezittingen als verplichtingen. Bij een hogere dekkingsgraad is een pensioenfonds gezonder. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, één euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Wij vermelden altijd de beleidsdekkingsgraad. Dit is zo besloten omdat de beleidsdekkingsgraad stabieler is dan een maandelijkse dekkingsgraad. Want: een maand later kan de dekkingsgraad weer een paar procent omhoog gaan, om vervolgens een maand later weer te zakken.

Elk jaar kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen of niet. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

[-] Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2%? Dan verlagen wij mogelijk uw pensioen;  
[o] Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan verhogen wij uw pensioen niet;  
[+] Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan bekijken we of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen; 
[++] Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 123%? Dan kijken wij of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen.

Kans op verhogen of verlagen van pensioenen

Onze ambitie is om uw pensioen ieder jaar mee te laten groeien met de ontwikkeling van de prijzen. Maar de coronacrisis zorgt voor onzekerheid. Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren en hoe zwaar de economie en financiële markten erdoor geraakt worden. Daarom is het op dit moment extra moeilijk uitspraken te doen over uw pensioen. 

Wij verwachten in de komende jaren uw pensioen voor een deel te kunnen verhogen. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Als het tegenzit moeten we uw pensioen de komende jaren verlagen.

Lees meer over de prijsontwikkeling.