BpfBOUW positief over principeakkoord pensioenen

BpfBOUW is positief over het principeakkoord dat sociale partners en kabinet recent hebben bereikt.

Mieke van Veldhuizen, voorzitter bpfBOUW:

“We zijn blij dat er na jaren van onzekerheid nu meer duidelijkheid is voor onze deelnemers. Het concept pensioenakkoord biedt goede uitgangspunten voor deelnemers om een stap voorwaarts te maken, waarbij de basis van een collectief stelsel en samen risico’s delen overeind blijft. Hoewel bpfBOUW er ook in het huidige stelsel relatief goed voorstaat is het positief dat indexatie in de toekomst sneller mogelijk wordt. BpfBOUW vindt het ook goed dat in het principeakkoord aandacht is voor de pensioensituatie van zzp’ers. BpfBOUW ziet graag dat zzp’ers in de bouw automatisch deelnemen aan onze pensioenregeling, waarbij ze het recht krijgen om te weigeren. Voor de bouwsectoren is het verder belangrijk dat er meer mogelijkheden komen voor zware beroepen om eerder te kunnen stoppen met werken. Het is nu zaak voor sociale partners, kabinet en pensioensector om op basis van het principeakkoord een en ander verder uit te werken. Vervolgens zullen ook de nodige punten door bpfBOUW uitgewerkt worden om tot een evenwichtige belangenafweging te komen. Wij zijn graag bereid om een positieve bijdrage te leveren aan wat sociale partners, kabinet en pensioensector komende tijd nodig hebben.”

11-06-2019