Hoeveel pensioen krijgt u in 2020?

In januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2020 en jaaropgave 2019. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u dit jaar maandelijks van ons krijgt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2019 van ons ontving.

De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar hem dus goed. U vindt uw jaaropgave en betaalspecificatie uiterlijk eind januari ook terug in Mijn Bouwpensioen.

Wijzigingen nettopensioen 2020

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing. Uw nettopensioen is dit jaar daarom mogelijk lager dan in 2019;
  • De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2020 5,45% van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,70%. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 57.232. Dit was in 2019 € 55.927. 

Vanaf 1 januari 2020 is uw opgebouwde pensioen verhoogd met 0,26%

BpfBOUW probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen volledig te verhogen. Uw pensioen groeit dan mee met de stijging van de prijzen. BpfBOUW moet hiervoor aan strenge eisen voldoen. Het is nu niet mogelijk de pensioenen volledig mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Wij verhogen uw pensioen wel gedeeltelijk, met 0,26 procent.

20-01-2020