Stijging beleidsdekkingsgraad zet ook in derde kwartaal door

Net als in het eerste en het tweede kwartaal van 2018 is de beleidsdekkingsgraad in het derde kwartaal gestegen. Eind september is deze vastgesteld op 118,7%. Dat is 1,0 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2018.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 118,7% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,18 euro in kas.

Positief rendement in derde kwartaal 2018

Over het derde kwartaal van 2018 bedroeg het beleggingsrendement 1,2% waardoor het belegd vermogen steeg. Dit positieve rendement was voornamelijk het gevolg van gestegen (Amerikaanse) aandelenmarkten en goede rendementen op alternatieve beleggingen, waaronder grondstoffen en private equity. In het derde kwartaal lieten zowel de Nederlandse als de internationale vastgoedportefeuille positieve rendementen zien. De residentiële portefeuille leverde voor de Nederlandse vastgoedportefeuille het hoogste kwartaalrendement. In de buitenlandse regio’s zorgde de Europese vastgoedportefeuille voor de hoogste bijdrage aan het kwartaalrendement. Deze positieve rendementen werden behaald tegen een achtergrond van onrust in opkomende markten, waarbij de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China een rol speelt. Belangrijke ontwikkelingen in Europa waren en zijn de politieke onrust in Italië en de Brexit-problematiek. Het vermogen van bpfBOUW steeg in het derde kwartaal met 0,61 miljard euro tot 58,24 miljard euro.

Verplichtingen dalen; Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad stijgen

De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,87 miljard euro en bedragen 47,88 miljard euro. De daling komt door enerzijds door de toepassing van de nieuwe sterfteprognoses tafels van het AG. In de nieuwe prognoses neemt de verwachte stijging van de levensverwachting af ten opzichte van de prognoses uit 2016. Anderzijds dalen de verplichtingen door een stijging van de rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. Het vermogen steeg terwijl de verplichtingen daalden. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal met 3,4 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,0 procentpunt.

In top drie duurzaamste pensioenfondsen van Nederland

BpfBOUW behoort tot de top drie van duurzaamste pensioenfondsen van Nederland. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde jaarlijkse duurzaamheidsranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). BpfBOUW behaalde de hoogst mogelijke score van vijf sterren in het onderzoek. De score van bpfBOUW is volgens VBDO verbeterd in alle categorieën: het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen, de uitvoering ervan en de communicatie erover. Ook is er waardering voor het insluitingsbeleid, waarbij in de selectie van beleggingen alle ondernemingen worden ingedeeld in koplopers en achterblijvers op het gebied van verantwoord beleggen. BpfBOUW is blij te zien hoe de inspanningen op het gebied van duurzaam beleggen tot resultaten leiden.  

Pensioenakkoord

BpfBOUW bepleit snelheid in het bereiken van een Pensioenakkoord. Dit is nodig om de noodzakelijke vernieuwingen in het Pensioenstelsel uit te voeren en het draagvlak voor behoud van de kernwaarden van ons pensioensysteem, zoals collectiviteit, risicodeling en verplichtstelling, te waarborgen.
Rendement Q3 - 2018 Rendement YTD - 2018
Totaal rendement op beleggingen 1,2% 3,1%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
1,6% 3,0%
Aandelen 3,7% 5,2%
Vastrentende waarden -0,5% -0,4%
Vastgoed 3,0% 10,1%
Alternatieve beleggingen 3,3% 12,9%
Renteafdekking -0,4% 0,1%
Valuta afdekking -0,3% -1,4%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – derde kwartaal 2018

18-10-2018