Verlaging 55min Baksteenindustrie

Cao-partijen van de baksteenindustrie hebben besloten de voorwaardelijke aanspraken van de aanvullingsregeling met 6% te verlagen. Deze verlaging geldt voor deelnemers die in of na 1958 zijn geboren. Deelnemers uit 1958 krijgen de voorwaardelijke aanspraken, na verlaging, gedurende 2020 toegekend. Voor deelnemers die na 1958 zijn geboren, zal dit eind 2020 gebeuren.

Lage rente en hoge inkoopkosten oorzaak van verlaging

Door de lage rente is de inkoop van de voorwaardelijke aanspraken duurder geworden. Hierdoor beschikken cao-partijen over onvoldoende financiële middelen en hebben zij besloten de voorwaardelijke aanspraken te verlagen.

Voorwaardelijk pensioen is een aanvulling op de middelloonregeling

En is alleen voor deelnemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals onafgebroken deelnemen in de bedrijfstak Baksteenindustrie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

17-12-2019