Beleidsdekkingsgraad stijgt verder in tweede kwartaal 2018

Net als in het eerste kwartaal van het jaar is de beleidsdekkingsgraad in dit kwartaal gestegen. Eind juni is deze vastgesteld op 117,7%. Dat is 1,0 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2018.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 117,7% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,17 euro in kas.

Positief rendement in tweede kwartaal 2018

Over het tweede kwartaal van 2018 bedroeg het beleggingsrendement 2,1%. Daardoor steeg het belegd vermogen. Dit positieve rendement was voornamelijk het gevolg van gestegen aandelenkoersen en goede rendementen op alternatieve beleggingen, waaronder grondstoffen. Zowel de Nederlandse als de internationale vastgoedbeleggingen hadden een positieve bijdrage aan het rendement.

Voor Nederland liet het kantorenvastgoed het hoogste kwartaalrendement zien. In de buitenlandse regio’s zorgde de Noord-Amerikaanse beursgenoteerde vastgoedportefeuille voor de hoogste bijdrage aan het kwartaalrendement. Deze positieve rendementen werden behaald tegen een achtergrond van politieke onrust in Italië waar de nieuwe regering leek aan te sturen op los fiscaal beleid, en ook in de VS waar de president met importheffingen de relatie met onder andere China en Europa sterk onder druk zet. Het vermogen van bpfBOUW steeg in het tweede kwartaal met 1,10 miljard euro tot 57,63 miljard euro.

Verplichtingen stijgen, maar vermogen steeg harder

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 0,49 miljard euro en bedragen 48,75 miljard euro. Het vermogen steeg harder dan de verplichtingen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het tweede kwartaal met 1,1 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,0 procentpunt.

Verantwoord beleggen belangrijk

BpfBOUW vindt het belangrijk dat de pensioenpremies die deelnemers en werkgevers elke maand afdragen op een verantwoorde manier worden belegd. Al in 2016 maakte bpfBOUW de keuze om zich binnen verantwoord beleggen te focussen op terreinen die voor deelnemers extra belangrijk zijn. Daarbij gaat het om arbeidsveiligheid, een duurzame leefomgeving, de energietransitie en zorgvastgoed.
Rendement Q2 - 2018 Rendement YTD - 2018
Totaal rendement op beleggingen
2,1%
1,8%
Totaal rendement op beleggingen exclusief renteafdekking 1,8%
1,4%
Aandelen 4,3% 1,4%
Vastrentende waarden 0,9% 0,1%
Vastgoed 4,4% 7,2%
Alternatieve beleggingen 9,3% 9,3%
Renteafdekking 0,3% 0,5%
Valuta afdekking -1,6% -1,1%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – tweede kwartaal 2018

19-07-2018