BpfBOUW wil meer samenwerking bij verantwoord beleggen

BpfBOUW vindt het belangrijk dat Nederlandse pensioenfondsen meer samen optrekken bij verantwoord beleggen. Daarom is het goed dat ruim zestig fondsen op 30 maart hebben aangekondigd dat ze hierover afspraken gaan maken met de overheid en maatschappelijke organisaties.

Fondsen kunnen van elkaar leren

BpfBOUW heeft onlangs haar beleid voor verantwoord beleggen vernieuwd.Dit betekent dat we bij onze beleggingen niet alleen op rendement en kosten letten. We kijken ook naar hoe bedrijven omgaan met duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Dit geldt voor beleggingen in Nederland en voor onze beleggingen in meer dan 130 andere landen. Veel pensioenfondsen hebben een beleid voor verantwoord beleggen. Door op dit onderwerp samen te werken kunnen we veel van elkaar leren en stappen zetten in de dagelijkse praktijk van verantwoord beleggen.

Spreken over thema’s

De aangekondigde afspraken worden later dit jaar vastgelegd in een zogenoemd convenant over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hierbij speelt ook de belangenvereniging van de pensioenfondsen (Pensioenfederatie) een belangrijke rol. Over de concrete thema’s in dit convenant wordt de komende maanden gesproken.

Internationaal samenwerken is ook belangrijk

Recent zijn we ook lid geworden van Principles for Responsible Investing (PRI). Dit is een internationaal samenwerkingsverband dat wereldwijd verantwoord beleggen wil bevorderen. Meer dan 1.400 pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben zich hier inmiddels bij aangesloten. Als PRI-lid moeten we jaarlijks rapporteren hoe wij als belegger aandacht geven aan duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur. PRI kijkt vervolgens of onze prestaties beter of slechter zijn dan die van vergelijkbare fondsen. Zo kunnen we zien hoe we ons verder kunnen verbeteren.

31-03-2017