Dalende rente in derde kwartaal leidt tot dalende dekkingsgraden

In het derde kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gedaald naar 108,1%. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is met 2,9 procentpunt gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Eind september is de beleidsdekkingsgraad vastgesteld op 113,6%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 108,1% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven iets meer dan 1,08 euro in kas.

Positief rendement in derde kwartaal 2019

BpfBOUW behaalde in derde kwartaal een totaalrendement van 5,0%. Dit positieve rendement werd voornamelijk gedreven door de Renteswaps en Vastrentende waarden en eveneens door positieve rendementen op Aandelen en Alternatieve beleggingen. Na een sterke daling in juli en vooral augustus zijn rentes in september over de hele linie licht gestegen. Ten opzichte van eind tweede kwartaal liggen de rentestanden nog altijd fors lager. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Renteafdekking (de Renteswaps en Vastrentende waarden samen) sterk positieve rendementen hebben laten zien. Mede dankzij de verruimingsmaatregelen maakten aandelenmarkten na een dip in augustus een goed kwartaal door. De bijdrage van Alternatieve beleggingen en Vastgoed was dit kwartaal eveneens positief. Bij vastgoed leverde de Nederlandse hotelportefeuille de grootste bijdrage aan het rendement. Binnen de internationale vastgoedportefeuille behaalde de regio Noord-Amerika het hoogste rendement. 

Dalende rente in derde kwartaal leidt tot dalende dekkingsgraden

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het derde kwartaal met 5,17 miljard euro en bedragen 61,56 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De rente is al jaren gestaag aan het dalen. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het derde kwartaal gedaald van 0,86% eind juni naar 0,48% eind september. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 9,2% gestegen in het derde kwartaal. De verplichtingen stegen harder dan het vermogen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal met 4,4 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 2,9 procentpunt. Hier doet zich het effect voor van een voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het derde kwartaal 2018 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het derde kwartaal 2019.

Nieuw pensioenstelsel en waarderingsmaatstaf

Mieke van Veldhuizen, voorzitter bpfBOUW: “BpfBOUW zal, zoals in de afgelopen jaren steeds het geval was, sociale partners en kabinet waar nodig helpen bij het opstellen van rekenkundige en kwalitatieve analyses om tot een evenwichtig nieuw pensioenstelsel te komen. BpfBOUW hecht eraan dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord op evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. Bovendien is een stabiele overgang naar een nieuw stelsel van groot belang.
Het aankondigen van mogelijke kortingsmaatregelen is bij bpfBOUW tot op heden niet aan de orde.” 

BpfBOUW op één na duurzaamste pensioenfonds van Nederland

BpfBOUW heeft de tweede plaats bereikt in de lijst van duurzaamste pensioenfondsen van Nederland. Dit is de hoogste positie die bpfBOUW ooit heeft behaald. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), die donderdag 10 oktober jl. werd bekendgemaakt. Na een vierde plek in 2017 en een derde in 2018 zet bpfBOUW zijn opmars voort naar een tweede plek dit jaar. Dit was te danken aan verbeteringen in het beleid en de openheid waarmee bpfBOUW hierover communiceert. Zo geeft het fonds meer informatie over zijn beleggingen op de website. 
 
BpfBOUW staat voor een goed en betaalbaar pensioen, nu en in de toekomst. Dat bereiken we door te beleggen met oog voor rendement, risico, kosten én duurzaamheid. BpfBOUW heeft de laatste jaren grote stappen gezet op het gebied van verantwoord beleggen. Voor 2020 hebben we concrete duurzame doelstellingen vastgelegd en vorig jaar hebben we een aantal ervan nog verder aangescherpt. Zo hebben we onze doelstelling voor het installeren van zonnepanelen op onze Nederlandse vastgoedbeleggingen verhoogd. Het plaatsen van zonnepanelen verlaagt het energieverbruik van huurders en is een effectieve maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen. Eind 2020 willen we voor 9.500 kilowattpiek aan zonnepanelen op ons Nederlands vastgoed geïnstalleerd hebben. Dit komt neer op zo’n 35.000 zonnepanelen en is een aanscherping van onze eerdere doelstelling (3.000 kilowattpiek). Eind 2018 was 6.000 kilowattpiek gerealiseerd. Hiermee wordt uitstoot van ruim 1.800 ton CO2 per jaar voorkomen.
Rendement Q3 - 2019 Rendement YTD - 2019
Totaal rendement op beleggingen 5,0% 18,1%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
2,7% 11,9%
Aandelen 3,9% 20,2%
Vastrentende waarden 4,4% 12,5%
Vastgoed 2,7% 8,1%
Alternatieve beleggingen 3,9% 11,8%
Renteafdekking 2,3% 6,2%
Valuta afdekking -1,0% -1,6%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – derde kwartaal 2019

Gewicht per ultimo Q3 2019
Aandelen 28,6%
Vastrentende waarden 45,0%
Vastgoed 16,3%
Alternatieve beleggingen 10,7%
Cash / overlay -0,7%
Totaal 100,0%

Profiel bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 783 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 12.800 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie. 

17-10-2019