Dekkingsgraad stijgt in eerste kwartaal 2019

In het eerste kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gestegen naar 115,7%. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is met 0,8 procentpunt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Eind maart is de beleidsdekkingsgraad vastgesteld op 117,5%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 117,5% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,17 euro in kas.

Positief rendement in eerste kwartaal 2019

BpfBOUW behaalde in het eerste kwartaal van 2019 een totaalrendement van 8,1%. Dit positieve rendement werd onder andere gedreven door sterk positieve rendementen uit aandelen die de verliezen uit het vierde kwartaal meer dan goed hebben gemaakt. Een van de belangrijkste drivers hiervoor was de meer accomoderende houding van centrale banken. In maart schrapte zowel de ECB als de Federal Reserve het voornemen om dit jaar nog de rente te verhogen. Ook het optimisme rond een deal over de handelsoorlog tussen de VS en China deed het vertrouwen op markten goed. Binnen alternatieve beleggingen toonden Grondstoffen sterk positieve rendementen. Voorts droegen vastrentende waarden en de renteafdekking positief bij als gevolg van de gedaalde rente. Valuta-afdekking droeg negatief bij, voornamelijk doordat de koers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar steeg. In het eerste kwartaal droegen de Nederlandse en internationale vastgoedportefeuille positief bij aan het rendement. Voor de Nederlandse portefeuille leverde de kantorenportefeuille het hoogste kwartaalrendement. Internationaal zorgde de Noord-Amerikaanse vastgoedportefeuille voor de hoogste bijdrage aan het kwartaalrendement.

Verplichtingen stijgen; actuele dekkingsgraad stijgt, beleidsdekkingsgraad daalt

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het eerste kwartaal met 2,97 miljard euro en bedragen 52,82 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. Het vermogen steeg harder dan de verplichtingen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal met 2,1 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,8 procentpunt doordat hoge dekkingsgraden uit het eerste kwartaal 2018 vervangen worden door lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het eerste kwartaal 2019.

Tevredenheid over eerste kwartaal van 2019

BpfBOUW is positief over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal.

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “We zagen in het eerste kwartaal een krachtig herstel van de financiële markten. Dat is goed nieuws na de verslechtering in de laatste maanden van 2018. Belangrijker nog is dat we per 1 januari 2019 de pensioenen van onze deelnemers met 1,07% konden verhogen, nadat we ze ook in 2018 verhoogden. Uiteraard streven wij we naar volledige indexatie van de pensioenen. Daarvoor is nog verder herstel van onze financiële positie nodig.”


Rendement Q1 - 2019 Rendement YTD - 2019
Totaal rendement op beleggingen
8,1%
8,1%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
6,2%
6,2%
Aandelen 13,9% 13,9%
Vastrentende waarden 4,3% 4,3%
Vastgoed 4,2% 4,2%
Alternatieve beleggingen 7,6% 7,6%
Renteafdekking 1,9% 1,9%
Valuta afdekking -0,6 -0,6%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – eerste kwartaal 2019


Gewicht per ultimo Q1 2019
Aandelen 28,7%
Vastrentende waarden 43,6%
Vastgoed 16,9%
Alternatieve beleggingen 10,8%
Cash / overlay -0,1%
Totaal 100,0%

18-04-2019