Dekkingsgraad stijgt in vierde kwartaal

Eind december 2017 was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 115,2%. Dat is 2,2 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind september 2017.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 115,2% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,15 euro in kas.

Herstel dekkingsgraad zet door in 2017

Over 2017 behaalde bpfBOUW een beleggingsrendement van 6,4%en steeg het belegd vermogen met 3,03 miljard euro. Aandelen beleggingen kenden een goed jaar met een rendement van 10,9%. Vrijwel alle aandelenmarkten profiteerden van wereldwijde groei en lage inflatiecijfers. Aandelen uit opkomende markten behaalden het hoogste rendement, waarbij voornamelijk Azië sterk presteerde (vooral dankzij China). Vastgoed kende wederom een goed beleggingsjaar. De vastgoedmarkten profiteerden van een aanhoudende vraag naar vastgoed, met beursgenoteerde deelnemingen in Azië/Pacific als grootste uitschieter. BpfBOUW haalde in 2017 een rendement op de vastgoedportefeuille van 9,9%.

BpfBOUW heeft de pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd

In december maakte bpfBOUW al bekend dat het fonds de pensioenen van gepensioneerden en (gewezen) deelnemers per 1 januari 2018 verhoogt met 0,59%. Deze verhoging is mogelijk omdat de financiële gezondheid van bpfBOUW in 2017 verder is verbeterd. De dekkingsgraad, op basis waarvan het bestuur deze beslissing medio december heeft genomen, was 115,1%. Dat betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ruim 1,15 euro in kas zit. Dat is voldoende om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen. De maximaal wettelijk toegestane verhoging is 0,59%.

Pensioenpremie blijft stabiel, opbouwpercentage deels verlaagd

De hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers periodiek betalen blijft ook in 2018 gelijk aan die in voorafgaande jaren, namelijk 20,2%. Dit is een gevolg van de afspraak die sociale partners gemaakt hebben om de premie tot en met 2019 op dit percentage te maximeren. Als gevolg van fiscale regelgeving hebben sociale partners moeten besluiten het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen te verlagen van 1,875 naar 1,738%. Het opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen is gelijk gebleven. De pensioen(richt)leeftijd voor deelnemers is ongewijzigd en blijft 67 jaar.

25-01-2018