Dekkingsgraad vierde kwartaal nagenoeg gelijk

Eind december 2016 is de beleidsdekkingsgraad 105,4%. Met een verschil van 0,1% is de beleidsdekkingsgraad nagenoeg gelijk aan die van het derde kwartaal. Eind september 2016 was de beleidsdekkingsgraad 105,5%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Bij een dekkingsgraad van 105% is er voor elke euro die aan pensioen moet worden uitgegeven 1,05 euro in kas.

Pensioenen stabiel

Over 2016 heeft bpfBOUW de pensioenen niet kunnen verhogen. De financiële positie van het fonds liet dit niet toe. De beleidsdekkingsgraad is daar een belangrijke graadmeter voor. Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Bij bpfBOUW is een korting, net als in de afgelopen jaren, niet aan de orde.”

27-01-2017