BpfBOUW wil meer bijdragen aan duurzame samenleving

BpfBOUW heeft besloten om zijn beleid voor verantwoord beleggen aan te scherpen. De komende jaren wil het fonds meer beleggen in thema’s die voor deelnemers extra relevant zijn: een duurzame leefomgeving, de overgang naar schonere energie en zorgvastgoed. Belangrijk is ook dat de bedrijven waarin wordt belegd, voldoende aandacht hebben voor veilige arbeidsomstandigheden.

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “We zijn ambitieus als het gaat om verantwoord beleggen. In 2016 hebben we forse stappen gezet en in 2017 zullen we de stijgende lijn vasthouden.”

Forse stappen in 2016

BpfBOUW heeft in 2016 niet alleen gewerkt aan een vernieuwing van het beleid. Uit het vandaag verschenen Verslag Verantwoord Beleggen 2016 blijkt dat ook al duidelijke stappen zijn gezet.

Duurzame leefomgeving

In totaal heeft bpfBOUW eind 2016 € 8 miljard belegd in vastgoed. Ongeveer € 5,4 miljard daarvan is Nederlands vastgoed. In deze Nederlandse vastgoedportefeuille is in 2016 ruim € 60 miljoen besteed aan duurzaam onderhoud en herontwikkeling. Zo worden de voormalige Citroën-gebouwen in Amsterdam omgebouwd tot kantoren en het oude Shell-hoofdkantoor in Den Haag tot appartementen. Het Haagse World Trade Center kreeg als eerste multi-tenant gebouw van Nederland een BREEAM-NL In-Use Excellent duurzaamheid keurmerk.

Veilige arbeidsomstandigheden

BpfBOUW vindt het belangrijk dat bedrijven waarin wordt belegd voldoende aandacht hebben voor veilige arbeidsomstandigheden. In de overeenkomsten met projectontwikkelaars en bouwbedrijven stelt vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest dan ook als voorwaarde dat bouwplaatsen worden aangemeld bij de Stichting Bewuste Bouwers. Veiligheid, duurzaamheid en omgevingsbewustzijn krijgen zo extra aandacht. Vermogensbeheerder APG die de overige beleggingen van bpfBOUW beheert, is een programma gestart om kinderarbeid tegen te gaan in de cacaosector en bij de winning van kobalt (grondstof voor oplaadbare batterijen).

Bijdragen aan de energietransitie

De beheerders van de aandelenportefeuilles hebben in 2016 een target gekregen voor de hoeveelheid CO2 die bedrijven in hun portefeuille maximaal mogen uitstoten. Door dit CO2-plafond de komende jaren steeds iets te verlagen, zal de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2020 25% lager moeten zijn dan in 2015. In 2016 nam de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille al af met 0,9 miljoen ton. Dat is gelijk aan de uitstoot van zo’n 350.000 auto’s. BpfBOUW’s beleggingen in hernieuwbare energie (wind, water en zon) stegen van 272 naar 329 miljoen, onder andere door leningen (green bonds) voor het kabelnetwerk dat windenergie van de Noordzee aan land brengt en voor een windpark in Kansas (VS).

Meer beleggen in zorgvastgoed

Over een aantal jaren wil bpfBOUW € 500 miljoen belegd hebben in zorgvastgoed. De keuze om hier meer in te gaan beleggen, was al in 2014 gemaakt maar in 2016 is besloten om de inspanningen op dit terrein te vergroten. Eind 2016 had bpfBOUW voor € 47 miljoen aan zorgvastgoedbeleggingen, onder andere het Martha Flora Huis in Haarlem. Ook was er een pijplijn van 56 miljoen van objecten in aanbouw of herontwikkeling.

04-07-2017