Een stap vooruit met verantwoord beleggen

Ervoor zorgen dat u een goed pensioen krijgt. Dat is onze belangrijkste taak en daarom beleggen we de premies die u en uw werkgevers elke maand afdragen. Met onze beleggingen willen we een goed rendement maken en niet te veel risico lopen. De bedrijven waarin we beleggen, moeten fatsoenlijk omgaan met mensen en milieu. Verantwoord beleggen noemen we dat. Ons beleid hiervoor hebben we net vernieuwd.

Nieuwe beleid past bij onze verantwoordelijkheid

Bedrijven met voldoende aandacht voor mensen en milieu presteren beter op de lange termijn. Dat is onze overtuiging als belegger. Daarnaast hebben we als pensioenfonds ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen bijdragen aan een wereld waarin mensen in hun behoeftes kunnen voorzien zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden van toekomstige generaties om het zelfde te doen. Ook merken we dat ook overheid en toezichthouders steeds hogere eisen stellen aan verantwoord beleggen. Met ons vernieuwde beleid voldoen we hieraan.

Het grote verschil tussen oud en nieuw

Al enkele jaren hebben we het beleid om niet te beleggen in bedrijven die de internationale afspraken over verantwoord ondernemen schenden. Ook beleggen we niet in bedrijven die verboden wapens maken. Met ons vernieuwde beleid zetten we een stap verder. In elke bedrijfstak willen we kiezen voor bedrijven die meer aandacht hebben voor duurzaamheid dan hun concurrenten. Dit noemen we ons insluitingsbeleid. Hiervoor hebben we een methode ontwikkeld, die niet mag leiden tot lagere rendementen.

Meer nadruk op belangrijke thema’s

Verder willen we een groter deel van ons vermogen beleggen in bedrijven die bijdragen aan het oplossen van problemen van de samenleving. Daarbij zullen we extra nadruk leggen op onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen in de bouwsector. Ook in onze contacten met bedrijven zullen we hier extra op letten. Daarbij gaat het om:
  • werken aan een duurzame leefomgeving
  • werken aan veilige arbeidsomstandigheden
  • bevorderen van energietransities 
  • investeren in zorgvastgoed

04-04-2017