Stel u verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan

Ontvangt u pensioen van bpfBOUW? En wilt u meepraten over het beleid van uw pensioenfonds? Stel u dan verkiesbaar voor een zetel voor pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De verkiezingen worden gehouden van 3 tot en met 17 april 2018. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari.

U heeft nog tot uiterlijk 15 januari

U kunt zich kandidaat stellen op persoonlijke titel of op een kandidatenlijst van een belangenvereniging.
Meld u aan als kandidaat

05-01-2018