Het verantwoordingsorgaan: de verkiezingen komen eraan

In april 2018 houden we verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBOUW. De leden van het VO vertegenwoordigen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Leden namens de pensioengerechtigden worden via verkiezingen gekozen. Leden namens deelnemers en werkgevers worden benoemd door werknemers- en werkgeversverenigingen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur van bpfBOUW legt verantwoording af aan het VO. Onder andere over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd. Jaarlijks beoordeelt het VO hoe het bestuur gehandeld heeft en daarnaast is het bevoegd om een oordeel te geven over beleidskeuzes ten aanzien van de toekomst en de naleving van de Code Pensioenfondsen. Ook adviseert het VO het bestuur van bpfBOUW over enkele in de Pensioenwet genoemde onderwerpen, zoals het beloningsbeleid van het fonds, het communicatiebeleid en het profiel voor de leden van de raad van toezicht. Dit doen ze gevraagd én ongevraagd.

Stelt u zich kandidaat voor het verantwoordingsorgaan?

Op 1 juli 2018 start een nieuwe termijn voor het VO. In april 2018 kiezen pensioengerechtigden van bpfBOUW daarom de nieuwe leden die hen vertegenwoordigen. Voor deze verkiezingen zijn we nu op zoek naar geschikte kandidaten. Zet u zich graag in voor de belangen van pensioengerechtigden? U kunt zich tot en met 15 januari 2018 kandidaat stellen voor deze verkiezingen.

Alle informatie over de verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen vindt u alle informatie op bpfbouw.nl/verkiezingen.

28-11-2017