Hoeveel pensioen krijgt u in 2019?

In januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2019 en jaaropgave 2018. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2019 maandelijks van ons krijgt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2018 van ons ontving.

De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar hem dus goed.

Wijzigingen netto pensioenuitkering 2019

Mogelijk wijzigt uw netto pensioenuitkering in 2019. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Uw pensioen is verhoogd

In 2018 is de financiële positie van bpfBOUW verder verbeterd. Daarom is uw pensioen per 1 januari 2019 met 1,07% verhoogd. Sinds 2015 zijn de wettelijke regels om uw pensioen te verhogen strenger geworden. BpfBOUW moet aan deze regels voldoen. Het is daardoor nog niet mogelijk om de pensioenen volledig met de gemiddelde prijsstijging mee te laten groeien.

02-01-2019