Dekkingsgraad eind augustus 105,6%

Dit is lager dan de dekkingsgraad van vorige maanden. Dat komt vooral door de sterke rentedaling en ontwikkeling op de beurzen. Eind juli was de dekkingsgraad 110,8%.

De dekkingsgraad geeft aan of we uw pensioen kunnen betalen

En heeft invloed op de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Dit gemiddelde is belangrijk voor de mogelijke verhoging van uw pensioen. Eind augustus was de beleidsdekkingsgraad 114,8%.

Op dit moment staan we er naar verhouding goed voor

Maar deze situatie kan veranderen. Blijft de dekkingsgraad vergelijkbaar met die van augustus? Dan zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen. Dat vergroot de kans dat we de pensioenen niet of in beperkte mate kunnen verhogen. 
 
Het is onze ambitie uw pensioen ieder jaar mee te laten groeien met de prijzen. U volgt de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraden in het overzicht van de beleidsdekkingsgraad

16-09-2019