Bestuursvoorzitter Dick Verhoeven overleden

Dick Verhoeven

Met intense droefheid hebben wij kennisgenomen van het zeer plotseling overlijden van onze bestuursvoorzitter namens werkgevers, de heer:

Dick Verhoeven

Dick heeft de afgelopen drie jaar zijn grote bestuurlijke talenten op onnavolgbare wijze ingezet voor het pensioenfonds voor de bouwnijverheid. Wij missen in hem een voorzitter die op innemende en vakkundige wijze leiding kon geven aan vergaderingen.
Hij had een grote antenne voor en betrokkenheid bij de bouwsectoren en stond voor de belangen van de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers behorend bij het pensioenfonds.

Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte en troost toe in de verwerking van dit verlies.

Namens het Bestuur, Bestuursbureau, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van bpfBOUW

Eline Lundgren, bestuursvoorzitter namens werknemers en pensioengerechtigden

David van As, algemeen directeur bestuursbureau bpfBOUW

Harderwijk, 21 juli 2022