'Rendement van 4,9% ondanks gevolgen Brexit'

De uitslag van het Britse referendum zorgde in juni voor opschudding op de financiële markten. Dit raakte uiteraard ook bpfBOUW.

Bestuursvoorzitter Jan Ruis vertelt over het tweede kwartaal van 2016: 'Het aangekondigde vertrek van Groot-Brittannië kwam onverwacht. Het was afwachten hoe de financiële markten zouden reageren. We hebben ons in aanloop naar het referendum goed voorbereid op de mogelijke gevolgen van de uitslag voor het pensioenfonds. We zijn dan ook blij dat we in het afgelopen kwartaal toch een rendement van 4,9% hebben gerealiseerd.'

Beleggingen gericht op lange termijn

De beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen zijn gericht op de lange termijn, zo ook de portefeuille van bpfBOUW. De uiteindelijke effecten van de Brexit zullen pas op de langere termijn bekend worden. Jan Ruis: “BpfBOUW hecht aan een solide financieel beleggingsbeleid. De pensioenen van onze jongste deelnemers worden pas over tientallen jaren uitgekeerd. Daarom heeft onze beleggingsportefeuille een zogenoemde langetermijnhorizon.”

Perspectiefnota nieuwe stap naar nieuw pensioenstelsel

De dalende rente en de onrust op de financiële markten roepen om bewaking van de stabiliteit van de pensioenen. Begin juli presenteerde staatssecretaris Klijnsma een perspectiefnota. Daarin verkent het kabinet de mogelijkheden voor de verbetering van het pensioenstelsel.

Volgens bpfBOUW is het belangrijk dat goede elementen van het huidige stelsel behouden blijven. BpfBOUW vindt het belangrijk dat collectiviteit en solidariteit herkenbare bouwstenen blijven in het nieuwe stelsel. Aan de andere kant moet het stelsel beter aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Omdat het aantal zzp’ers groeit, zal er ook een keuze gemaakt moeten worden voor de mate van verplichtstelling.

BpfBOUW deelt de mening van het kabinet dat transparantie belangrijk is en dat begrijpelijke communicatie over de pensioenen nodig blijft. Deelnemers moeten weten wat ze van hun pensioenuitkering kunnen verwachten en welke onzekerheden hieraan kleven, gelet op de voortdurende onrust op de financiële markten. De vernieuwingen in Mijn Bouwpensioen zijn hier een goed voorbeeld van.

21-07-2016