Stijgende rente in vierde kwartaal leidt tot stijgende actuele dekkingsgraad

In het vierde kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gestegen naar 114,1%. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is met 1,2 procentpunt gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Eind december is de beleidsdekkingsgraad vastgesteld op 112,4%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 114,1% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven iets meer dan 1,14 euro in kas.

Negatief rendement in vierde kwartaal 2019

BpfBOUW behaalde in het vierde kwartaal een totaalrendement van -0,4%. Per saldo werd dit negatieve rendement voornamelijk gedreven door de negatieve bijdragen van Renteswaps en Vastrentende waarden aan de ene kant en positieve bijdragen van Vastgoed, Aandelen en Alternatieve beleggingen aan de andere kant. Vastgoed behaalde voor het vijfde jaar op rij een heel goed rendement (11,8%). Zowel de Nederlandse als internationale vastgoedbeleggingen leverden hier een positieve bijdrage aan. In het vierde kwartaal keerde de trend van dalende rentestanden en lag de gehele euro swapcurve aanzienlijk hoger. Dit zorgt voor negatieve rendementen op de Renteafdekking (Renteswaps en Vastrentende waarden samen). De stijging op aandelenmarkten heeft ook in het laatste kwartaal doorgezet, met name als gevolg van de doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en China over de handelsoorlog plus optimisme over de wereldeconomie die koersen fors hoger zetten.

Stijgende rente in vierde kwartaal leidt tot dalende verplichtingen en stijgende actuele dekkingsgraad

De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het vierde kwartaal met 3,52 miljard euro en bedragen 58,04 miljard euro. De daling komt voornamelijk door de gestegen rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt ondanks de verhoging van de pensioenen met 0,26%. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het vierde kwartaal gestegen van 0,48% eind september naar 0,78% eind december. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 5,7% gedaald in het vierde kwartaal.

De verplichtingen daalden harder dan het vermogen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal met 6,0 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde nog met 1,2 procentpunt. Hier doet zich het effect voor van een voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het vierde kwartaal 2018 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het vierde kwartaal 2019.

BpfBOUW verhoogt pensioenen voor het derde jaar op rij, premie 2020 vastgesteld op 22,2%

BpfBOUW berichtte 17 december jl. dat het voor het derde jaar op rij de pensioenen verhoogt. Per 1 januari 2020 krijgt iedereen, pensioengerechtigden en (gewezen) deelnemers, er 0,26% bij. De gedeeltelijke verhoging is mogelijk door de financiële situatie van bpfBOUW. De pensioenpremie voor toekomstige opbouw gaat vanaf 2020 omhoog van 20,2% naar 22,2%. Door de huidige lage rente is de verhoging nodig om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “In deze tijd is verhoging van de pensioenen geen vanzelfsprekendheid. Wij zijn verheugd dat we dit opnieuw gedeeltelijk kunnen doen. Dankzij het gehaalde rendement op onze beleggingsportefeuille kunnen wij deze gedeeltelijke indexatie nu toekennen. Echter, door de lage rente van dit moment is de inkoop van pensioen duurder geworden. Er is daarom meer premie nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen uitkeren. De afgelopen vijf jaar is de premie ongewijzigd. BpfBOUW vindt dat zij daarmee op een evenwichtige manier rekening houdt met de belangen van zowel deelnemers, pensioengerechtigden als werkgevers. Daarom heeft het bestuur van bpfBOUW besloten tot een verhoging van 20,2% in 2019 naar 22,2% in 2020.”

Rendement Q4 - 2019 Rendement YTD - 2019
Totaal rendement op beleggingen -0,4% 17,6%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
1,4% 13,6%
Aandelen 5,3% 26,7%
Vastrentende waarden -2,9%   9,2%
Vastgoed 3,4% 11,8%
Alternatieve beleggingen 3,7% 16,0%
Renteafdekking -1,8%   4,0%
Valuta afdekking 0,4%  -1,2%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – vierde kwartaal 2019

Gewicht per ultimo Q4 2019
Aandelen 28,9%
Vastrentende waarden 43,0%
Vastgoed 16,9%
Alternatieve beleggingen 11,6%
Cash / overlay  -0,4%
Totaal 100,0%

Profiel bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 783 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 12.800 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie. 

23-01-2020