Uw pensioenpremie blijft in 2017 gelijk

Op 15 december heeft het bestuur van bpfBOUW besloten de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017 gelijk te houden, namelijk 20,2%.

Voor deelnemers in de sector Bikudak-UTA stijgt de premie van 16,2% naar 20,2%. Het bestuur van bpfBOUW heeft dat bepaald op basis van de financiële positie van het fonds, de belangen van alle deelnemers en de ontwikkelingen die het fonds in de toekomst verwacht. De stabiele premie is goed nieuws voor zowel werkgevers als werknemers in de bouwsector.

Geen verhoging pensioen

Het is helaas niet mogelijk om in 2017 de pensioenen te verhogen. Het bestuur van bpfBOUW beoordeelt elk jaar of de pensioenen kunnen meegroeien met de prijsontwikkeling. Het verhogen van de pensioenen is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds dit toelaat. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 105,2%. Alleen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger kan het pensioen (gedeeltelijk) verhoogd worden. De prijzen bleven in 2016 vrijwel gelijk.

Premiepercentages en kerncijfers 2017

22-12-2016