Veelgestelde vragen over het coronavirus

U vraagt zich misschien af wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor uw pensioen. Wij zetten een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij.

02-04-2020

Uw werkgever kan bij werktijdverkorting mogelijk gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv). Het is een tegemoetkoming in loonkosten. Uw werkgever kan met een NOW-toekenning uw loon volledig doorbetalen. Uw pensioenopbouw blijft dan hetzelfde. U leest meer over NOW op de website van de Rijksoverheid.
Ja, dit raakt u kwijt als u uw baan verliest. Behalve als u kiest voor vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling. Of als u voor 2021 weer in de bouwsector werkt. Door het faillissement bent u geen deelnemer meer aan de pensioenregeling van bpfBOUW. De reden voor het faillissement maakt hierbij niet uit.

Voorwaardelijk pensioen is de aanvullingsregeling 55min. Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen, is dat u deelnemer moet zijn aan de aanvullingsregeling 55min voordat u de 60-jarige of 62-jarige leeftijd bereikt. Of op 31 december 2020. De voorwaarden die voor u gelden, verschillen per sector en cao. U leest hier meer over de aanvullingsregelingen.

U kunt deelnemer zijn door het hebben van een dienstverband in de sector of door vrijwillige voortzetting na beëindiging van uw dienstverband. Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten? Dan vraagt u dit zelf aan. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 9 maanden na het einde van uw dienstverband.
Zorgverlof is een afspraak tussen u en uw werkgever. De regels rond zorgverlof zijn niet veranderd vanwege het coronavirus. Zolang uw dienstverband niet wijzigt, blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. 

Gaat u met betaald verlof? Dan moet uw werkgever uw loon doorbetalen en pensioenpremie afdragen. Uw pensioenopbouw loopt dan gewoon door. Gaat u met onbetaald verlof? Dan loopt uw pensioenopbouw niet automatisch door. U neemt ook niet meer deel aan de aanvullingsregeling, waardoor u geen voorwaardelijk pensioen krijgt. Behalve als u ervoor kiest de aanvullingsregeling zelf voort te zetten (tot en met 31 december 2020). U kunt uw pensioenopbouw dan maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten.
Het heeft voorlopig geen gevolgen voor uw pensioen als uw werkgever de premie niet meer kan betalen. Zolang u in dienst blijft bij uw werkgever, gaat uw pensioenopbouw door. Moet uw werkgever u ontslaan door financiële problemen? Dan verandert uw pensioenopbouw wel.

Ja, dat kan. Als u tijdelijk weer gaat werken, heeft dat geen gevolgen voor het pensioen dat u al ontvangt. Ook niet als u een intentieverklaring heeft getekend. Dat u nu gaat werken, is niet vooraf voorzien.

Dit kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van uw inkomstenbelasting en eventuele toeslagen. U ontvangt dan naast uw pensioen namelijk salaris. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Belastingdienst. 

Ja, u ontvangt als pensioengerechtigde in mei gewoon uw vakantiegeld. Wij maken uw vakantiegeld samen met uw reguliere pensioenuitkering over op 22 mei. U vindt hier een compleet overzicht van de betaaldata in 2020