Verschillende scenario’s voor uw pensioen

Vanaf nu ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl hoe uw pensioen inclusief AOW zich kan ontwikkelen. U krijgt zo meer inzicht in het pensioen dat u kunt verwachten.

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u drie pensioenscenario’s

Deze scenario’s zijn uw geschatte pensioenbedragen:

• in de verwachte situatie;
• als het meezit;
• als het tegenzit.
 
Als het meezit of tegenzit, laten de scenario’s zien hoe uw pensioen kan veranderen. Dat kan gebeuren als het lang beter of minder goed gaat met de economie dan verwacht. Is dit niet het geval? Dan is uw pensioenbedrag ongeveer hetzelfde als het bedrag in de verwachte situatie.

Wij hebben uw drie scenario’s berekend

Daarbij is onder andere rekening gehouden met: 

• hoge of lage rente; 
• meevallende of tegenvallende beleggingen; 
• stijgende of gelijkblijvende prijzen.

Wanneer u met pensioen gaat, weet u welk bedrag u krijgt

Kort voor uw pensioen zijn de verschillen tussen de bedragen in uw pensioenscenario’s klein. Duurt het nog lang voordat u met pensioen gaat? Dan kunnen deze verschillen groter zijn. Er kan dan meer gebeuren waardoor de pensioenbedragen veranderen. 

Nieuwe manier van informeren

Het laten zien van de pensioenscenario’s op mijnpensioenoverzicht.nl is een nieuwe manier van informeren over uw pensioen. De pensioenbedragen zijn berekend op basis van de huidige pensioenregeling van bpfBOUW.

Log direct in op mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk uw pensioenscenario’s.

Let op! Om uw scenario’s te berekenen, moeten alle fondsen waar u pensioen opbouwt uw gegevens doorgeven. Als u ook bij een ander fonds opbouwt, is het mogelijk dat dit nog niet is gebeurd. Dan kunt u de pensioenbedragen nu nog niet zien.  

In deze video ziet u hoe het werkt: 

02-10-2019