Video voorzitters bpfBOUW over nieuw pensioenakkoord

Eerder dit jaar gaf het bestuur aan met vertrouwen te kijken naar de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. De beoogde invoeringsdatum van dit akkoord is 1 januari 2026.

Bekijk hier de video waarin bestuursleden Mieke van Veldhuizen en Dick Verhoeven dieper ingaan op het nieuwe pensioenstelsel. Zij vertellen vanaf het Bouw & Infra Park in Harderwijk meer over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van dit akkoord, het wel of niet verhogen van pensioenen en daarnaast geven zij aan wat deelnemers en werkgevers kunnen verwachten van bpfBOUW de komende maanden. 

Via onze website, nieuwsbrieven en Bouwpensioen houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het pensioenakkoord. Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

16-12-2020