'Vooruitblik op 2017'

Het vermogen van bpfBOUW is in het derde kwartaal van 2016 harder gestegen dan de verplichtingen. Dit leidt tot een toename van de actuele dekkingsgraad aan het einde van het derde kwartaal. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over 12 maanden, is echter gedaald met 1,1%-punt naar 105,5%. Voorzitter van bpfBOUW, Jan Ruis, blikt alvast vooruit naar 2017.

De roep om veranderingen in het pensioenstelsel klinkt al enige tijd. Vooruitblikkend op 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar mede bepalend voor de plannen voor een nieuw pensioenstelsel. De verkiezingsprogramma’s laten op hoofdlijnen zien hoe verschillende politieke partijen hier tegenaan kijken. BpfBOUW vindt het positief dat de meeste partijen aangeven dat collectiviteit en solidariteit binnen het huidige stelsel behouden moeten blijven.

“Als bpfBOUW geloven we hier ook in. Collectief beleggen en een vorm van solidariteit moeten ook in een nieuw pensioenstelsel blijven bestaan”, aldus Jan Ruis. Totdat meer concretere plannen bekend zijn, blijft bpfBOUW in gesprek met haar achterban om gezamenlijk voorbereid te zijn op de veranderingen die gaan komen. Jan Ruis: “Wat de financiële positie van bpfBOUW betreft, verwachten wij dat deze ook in 2017 goed blijft, maar onvoldoende om de pensioenen te kunnen indexeren. Daarnaast staat de hoogte van de pensioenpremie vast tot 2019.”

Bekijk ook:

20-10-2016