Voorwaardelijk pensioen wordt verlaagd

Het voorwaardelijk pensioen is een aanvulling op het pensioen uit de basisregeling. We hebben te weinig geld om het voorwaardelijk pensioen volledig uit te kunnen betalen. Daarom is het verlaagd. De verlaging geldt voor mensen die werken onder de cao Bouw & Infra (bouwplaatsmedewerkers en UTA-personeel) cao Baksteen of de cao Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven (Bikudak). Voor mensen die werken onder de cao Bikudak, stijgt ook de premie voor de opbouw van het voorwaardelijk pensioen.

Voorwaardelijk pensioen bij bpfBOUW

Deelnemers van bpfBOUW die nu werken, kunnen later voorwaardelijk pensioen krijgen. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Leeftijd is dan belangrijk en u moet blijven werken bij een werkgever die aangesloten is bij bpfBOUW. Per cao verschilt de leeftijd vanaf wanneer u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Regeling financieel gezond houden

Elk jaar kijken wij of we genoeg geld hebben om de aanvullingsregeling financieel gezond te houden. Op die manier kunnen we het voorwaardelijk pensioen in de toekomst uitbetalen. We hebben een nieuwe berekening gemaakt. Daaruit blijkt dat we nu te weinig geld hebben voor de voorwaardelijke pensioenen.

Het tekort kan op twee manieren worden aangevuld:

  • Door de premies voor werkgevers en werknemers te verhogen.
  • Door het voorwaardelijk pensioen te verlagen.

De cao-partijen vinden een stijging van de premies niet wenselijk. Om een stijging van de premies te voorkomen, is ervoor gekozen om het voorwaardelijk pensioen te verlagen.

Verlaging afhankelijk van geboortejaar

De verlaging van het voorwaardelijk pensioen geldt niet voor iedereen die werkzaam is onder de genoemde cao’s. De verlaging van het voorwaardelijk pensioen geldt alleen voor de volgende mensen:

  • Mensen die werken als bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra en op of na 1 januari 2018 60 jaar worden.
  • Mensen die werken als UTA-personeel onder de cao Bouw & Infra en op of na 1 januari 2018 62 jaar worden.
  • Mensen die werken onder de cao Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven en die op of na 1 januari 2018 60 jaar worden.
  • Mensen die werken onder de cao Baksteen en die op of na 1 januari 2017 62 jaar worden of jonger zijn.

Als de verlaging voor u geldt, krijgt u uiterlijk 7 april een brief van ons. Daarin staat met welk percentage uw voorwaardelijk pensioen verlaagd wordt, en wat dit voor u betekent.

Stijging premie Bikudak

In de cao Bikudak is gekozen voor een beperkte stijging van de premies en een beperkte verlaging van het voorwaardelijk pensioen. Als dit voor u geldt, krijgt u uiterlijk 7 april een brief van ons. Daarin staat wat dit voor u betekent.

Geen invloed op basispensioen

Het voorwaardelijk pensioen is een aanvulling op het pensioen uit de basisregeling. De verlaging geldt alleen voor het voorwaardelijk pensioen. Het heeft dus geen invloed op het pensioen dat u in de basisregeling van bpfBOUW opbouwt.

07-04-2017