Wat verandert er in 2021?

Bekijk wat er vanaf januari 2021 verandert in uw pensioenregeling.

Uw brutopensioen blijft per 1 januari 2021 gelijk aan vorig jaar. Het lukt helaas niet om in 2021 de pensioenen te verhogen. Gelukkig hoeven we in deze tijden ook niet te verlagen.

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2021. 

De Belastingdienst heeft de belastingtabellen voor 2021 veranderd. Daardoor is de loonheffing in 2021 anders dan in 2020. Uw nettopensioen is in 2021 daarom mogelijk lager dan in 2020. 

Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden.

In 2021 is de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW-premie) 5,75% van uw bruto jaarinkomen. In 2020 was dat 5,45%. U betaalt deze premie over een maximum jaarinkomen van € 58.311. In 2020 was dit € 57.232. 

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Loonbelasting gewijzigd

Woont u in het buitenland en betaalt u in Nederland belasting? En heeft u ervoor gekozen om loonheffingskorting te laten toepassen op uw pensioenuitkering van bpfBOUW? Per 1 januari 2019 zijn de belastingregels voor u gewijzigd. Er wordt voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen, zoals kortingen op de loon- en inkomstenbelasting.

Algemene heffingskorting inwoners van België, Suriname en Aruba

Woont u in België, Suriname of Aruba? Dan gelden per 1 januari 2020 nieuwe regels op heffingskorting. U heeft dan weer recht op algemene heffingskorting.

Wat betekent het voor u?

De wijziging is alleen van toepassing voor mensen die in het buitenland wonen en loonheffingskorting hebben toegepast op hun pensioenuitkering van bpfBOUW. Door verlaging of vervallen van heffingskortingen betaalt u meer loonbelasting. Hierdoor krijgt u een lager bedrag van ons uitbetaald. Op de betaalspecificatie van bpfBOUW ziet u hoeveel minder u ontvangt. Deze vindt u digitaal in Mijn Bouwpensioen. Via de aangifte inkomstenbelasting kunt u dit bedrag weer terugvragen. Hierdoor verandert er onder aan de streep niks voor u.

Op belastingdienst.nl/internationaal leest u meer over heffingskortingen, aangifte doen en wat het aanvragen van een voorlopige aanslag voor u betekent.