Wat verandert er in 2018?

Bekijk wat er vanaf 2018 verandert in uw pensioenregeling.

In 2017 is onze financiële positie verder verbeterd. Hierdoor kan het pensioen dat u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2017 per 1 januari 2018 verhoogd worden met 0,59%.

Lees meer over de verhoging van uw pensioen.

De overheid heeft de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Cao-partijen besloten om de pensioenleeftijd niet te verhogen. De standaard leeftijd waarop uw pensioen ingaat, blijft voor u 67 jaar. U kunt ook eerder met pensioen gaan.

De overheid heeft besloten om de maximaal toegestane pensioenopbouw te verlagen. Om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden en om te voldoen aan de nieuwe fiscale regels van de overheid, is vanaf 1 januari 2018 uw pensioenopbouw 1,738% van uw pensioengrondslag. Dit was 1,875%. U gaat jaarlijks minder pensioen opbouwen. Hierdoor is de hoogte van uw pensioen straks lager. Uw reeds opgebouwde pensioen wijzigt niet. U behoudt wat u heeft opgebouwd. U ziet in Mijn Bouwpensioen wat dit voor u betekent.

Lees meer over de opbouw van het ouderdomspensioen.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat u een premievrij pensioen bij ons opbouwt. Vanaf       1 januari 2018 bouwt u 69% op van het bedrag dat u als werkende aan ouderdomspensioen zou opbouwen. Dit was in 2017 65%. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is het percentage lager.

Lees meer over premievrije pensioenopbouw.

De hoogte van het partnerpensioen dat u opbouwt blijft gelijk. Bekijk op Mijn Bouwpensioen hoeveel partnerpensioen u ontvangt. Dat geldt ook voor het wezenpensioen. Dit is pensioen voor uw partner en wezen voor als u komt te overlijden.

Lees meer over partnerpensioen.

Bouwt u pensioen op onder de cao Baksteen? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt dit pensioen als u tot uw 62ste of tot aan uw pensioen blijft werken in de sector Baksteen.

Met welk percentage is uw voorwaardelijk pensioen verhoogd?

Uw voorwaardelijk pensioen is met 7,9% verhoogd. Kijk op Mijn Bouwpensioen wat dit voor u betekent.

Waarom is uw voorwaardelijk pensioen verhoogd?

Uw werkgever betaalt iedere maand premie voor het voorwaardelijk pensioen. De premie staat vast. Ieder jaar kijken we of we met de betaalde premies voldoende geld hebben om het voorwaardelijk pensioen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. De hoogte van het voorwaardelijk pensioen kan hierdoor per jaar verschillen. De financiële omstandigheden zijn het afgelopen jaar verbeterd. Hierdoor kunnen we een deel van de eerdere verlaging ongedaan maken.