Wat verandert er in 2020?

Bekijk wat er vanaf januari 2020 verandert in uw pensioenregeling.

De gedeeltelijke verhoging is mogelijk door de financiële situatie van bpfBOUW. Uw pensioen is per 1 januari 2020 verhoogt met 0,26%.

Lees meer over de verhoging van uw pensioen.

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De overheid voert vanaf 2020 het tweeschijvenstelsel in voor inkomstenbelasting. Voor meer informatie, ga naar rijksoverheid.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden.

De bijdrage Zvw is in 2020 5,45% van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,70%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 57.232. Dit was in 2019 € 55.927.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Vanaf 1 januari 2019 gelden andere regels voor de kleine pensioenen met een waarde onder de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 bruto per jaar in 2020).

Loonbelasting gewijzigd

Woont u in het buitenland en betaalt u in Nederland belasting? En heeft u ervoor gekozen om loonheffingskorting te laten toepassen op uw pensioenuitkering van bpfBOUW? Per 1 januari 2019 zijn de belastingregels voor u gewijzigd. Er wordt voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen, zoals kortingen op de loon- en inkomstenbelasting.

Algemene heffingskorting inwoners van België, Suriname en Aruba

Woont u in België, Suriname of Aruba? Dan gelden per 1 januari 2020 nieuwe regels op heffingskorting. U heeft dan weer recht op algemene heffingskorting.

Wat betekent het voor u?

De wijziging is alleen van toepassing voor mensen die in het buitenland wonen en loonheffingskorting hebben toegepast op hun pensioenuitkering van bpfBOUW. Door verlaging of vervallen van heffingskortingen betaalt u meer loonbelasting. Hierdoor krijgt u een lager bedrag van ons uitbetaald. Op de betaalspecificatie van bpfBOUW ziet u hoeveel minder u ontvangt. Deze vindt u digitaal in Mijn Bouwpensioen. Via de aangifte inkomstenbelasting kunt u dit bedrag weer terugvragen. Hierdoor verandert er onder aan de streep niks voor u.

Op belastingdienst.nl/internationaal leest u meer over heffingskortingen, aangifte doen en wat het aanvragen van een voorlopige aanslag voor u betekent.