Je pensioen per 1 juli opnieuw verhoogd

Per 1 juli 2022 is je pensioen opnieuw verhoogd. De totale verhoging voor 2022 is 2,57%. Wat betekent dit voor je pensioen?

Ben je met pensioen of krijg je een pensioenuitkering?

Dan wordt je maandelijkse pensioenuitkering dit jaar opnieuw verhoogd. En je ontvangt in oktober ook een extra betaling omdat de tweede verhoging al op 1 juli is ingegaan. Je ziet het nieuwe maandbedrag en de extra betaling op uw betaalspecificatie van oktober. Je ontvangt de betaalspecificatie rond 20 oktober. 

Krijg je brieven van ons? Dan ontvang je de betaalspecificatie per post.
Heb je ervoor gekozen om je post digitaal te ontvangen? Dan ontvang je een e-mail wanneer de betaalspecificatie voor je klaarstaat in Mijn Bouwpensioen

Bouw je nog pensioen op of ben je niet-actieve deelnemer?

Dan zie je jouw nieuwe pensioenbedrag in Mijn Bouwpensioen. Je logt hiervoor in met DigiD.

Verhoging is alleen mogelijk als onze financiële situatie dit toelaat. Ons bestuur beoordeelt elk jaar of je pensioen volledig, gedeeltelijk of niet kan worden verhoogd.

Lees meer

Voor het verhogen van de pensioenen kijken we altijd naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het vorige jaar. Voor 2022 kijken we naar de periode tussen september 2020 en september 2021. De prijsstijging was toen 2,57%. Daarnaast kijken we naar onze financiële positie en de belangen van alle deelnemers. Het resultaat is dat we de pensioenen nu in totaal met 2,57% hebben kunnen verhogen. Dat is het maximum dat we nu kunnen geven voor 2022.

We beoordelen eind dit jaar of we de pensioenen vanaf 1 januari 2023 opnieuw kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële situatie en de prijsstijging tussen september 2021 en september 2022. Welke verhoging hierbij past, bepalen we door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken.

We verhogen het pensioen per 1 juli 2022 van iedereen die:

  • vóór 1 juli 2021 pensioen heeft opgebouwd bij bpfBOUW;
  • in juni pensioen kreeg van bpfBOUW.

Een (tussentijdse) verhoging van de opgebouwde pensioenen is goed nieuws voor (niet-actieve) deelnemers en gepensioneerden. Het past bij onze doelstelling om een waardevast pensioen te bieden. Bij elk besluit kijken we naar de gevolgen voor alle deelnemers. Is het besluit eerlijk voor iedereen? Dat doen we nu ook. Want het uiteindelijke effect van de verhoging per 1 juli 2022 verschilt per generatie.

De verhoging is een percentage van het opgebouwde pensioen. Deelnemers die al veel pensioen hebben opgebouwd, krijgen er daardoor meer bij dan deelnemers die (nog) weinig pensioen hebben opgebouwd. Ook gaat de dekkingsgraad van bpfBOUW omlaag als we de opgebouwde pensioenen verhogen. Met een lagere dekkingsgraad wordt de ruimte om de pensioenen in de toekomst te verhogen kleiner. Het plan is om op 1 januari 2026 over te gaan op het vernieuwde pensioenstelsel. Daarom kijken we naar de effecten van ons besluit tot en met dat moment.

Lees meer over de effecten