Ons beleggingsbeleid

Wij voeren een veilig beleggingsbeleid. Uw belangen staan daarbij centraal.

Natuurlijk willen we met onze beleggingen rendement behalen. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.

De doelen van ons beleggingsbeleid zijn: 

  • Toeslagen kunnen verlenen als de prijzen stijgen;
  • Een lage premie bieden die zoveel mogelijk hetzelfde blijft;
  • Zorgen dat we genoeg geld hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen;
  • Zoveel mogelijk verdienen op onze beleggingen.

We investeren in vastgoed, obligaties en aandelen. Bij beleggen spreiden we het risico omdat de kans dan kleiner is dat we verlies lijden. Het bestuur beslist hoeveel risico we mogen lopen. Daarvoor laten zij eerst onderzoek doen. Het bestuur van bpfBOUW krijgt op drie manieren informatie om het beleggingsbeleid te kunnen bepalen:

  • Een ALM-studie;
  • Advies van de uitvoerders APG en Bouwinvest; 
  • Advies van externe adviseurs.

Uiteindelijk komt het bestuur met een strategisch beleggingsplan. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En hoeveel er in elke categorie belegd mag worden.