Ons beleggingsbeleid

Wij voeren een veilig beleggingsbeleid. Uw belangen staan daarbij centraal.

We willen met onze beleggingen rendement behalen natuurlijk. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.

De doelen van ons beleggingsbeleid zijn: 

  • Toeslagen kunnen verlenen als de prijzen stijgen;
  • Een lage premie bieden die zoveel mogelijk hetzelfde blijft;
  • Zorgen dat we genoeg geld hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen;
  • Zoveel mogelijk verdienen op onze beleggingen.

We investeren in vastgoed, obligaties en aandelen. Bij beleggen spreiden we het risico omdat de kans dan kleiner is dat we verlies lijden. Het bestuur beslist hoeveel risico we mogen lopen. Daarvoor laten zij eerst onderzoek doen. Het bestuur van bpfBOUW krijgt op drie manieren informatie om het beleggingsbeleid te kunnen bepalen:

  • Een ALM-studie;
  • Advies van de uitvoerder APG; 
  • Advies van de beleggingsadviescommissie.

Uiteindelijk komt het bestuur met een strategisch beleggingsplan. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En hoeveel er in elke categorie belegd mag worden. Bekijk hoe wij beleggen.

Natuurlijk willen we verdienen met onze beleggingen. Maar niet ten koste van alles. Wij kijken of de organisaties waar we in beleggen rekening houden met mens en milieu. Meer hierover leest u in ons Beleid voor verantwoord beleggen. Jaarlijks maken wij hier achteraf ook een verslag van. In het jaarverslag Verantwoord beleggen leest u hoe wij verantwoord beleggen. Bekijk meer informatie over verantwoord beleggen.

Onze aandelen

Wij publiceren vier keer per jaar de lijst met ondernemingen waar wij aandelen van bezitten. Bekijk ook de lijst van uitsluitingen. We bezoeken ook de aandeelhoudersvergadering van deze organisaties. En daar stemmen we mee. Bekijk onze aandelenportefeuille, onze bedrijfsleningen, onze staatsleningen en onze vastgoedfondsen.