Verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan

We organiseren verkiezingen voor ons verantwoordingsorgaan (VO). Wilt u opkomen voor de belangen van 775.000 mensen die pensioenrechten bij ons hebben? En bent u pensioengerechtigde, deelnemer of gewezen deelnemer bij bpfBOUW? U kunt zich kandidaat stellen.

Op 30 juni 2022 eindigt de 4-jarige zittingstermijn van alle 13 huidige VO-leden. Deze verkiezingen zijn voor 6 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

Bent u pensioengerechtigde bij bpfBOUW?

En was u dat ook al op 1 oktober 2021? Dan mag u zich kandidaat stellen. Dit kan op 2 manieren:

  • Via een vereniging. Deze moet officieel zijn en opkomen voor de belangen van pensioengerechtigden bij bpfBOUW. De vereniging zet u op haar kieslijst;
  • U stelt zichzelf kandidaat. Dit doet u door uw naam op uw eigen kieslijst te zetten. Daarbij laat u zien dat u de steun heeft van ten minste 30 andere pensioengerechtigden bij bpfBOUW.
U leest meer hierover op de pagina Kandidaat stellen.

Bent u deelnemer of gewezen deelnemer bij bpfBOUW?
 
Dan mag u ook meedoen als kandidaat namens de pensioengerechtigden. Maar u kunt dit alleen doen via een vereniging. Die zet u op haar kieslijst.