Vraag en antwoord

Heeft u een vraag over de verkiezingen? Bekijk eerst of het antwoord op deze pagina staat. Stuur anders een e-mail met uw vraag naar verkiezingen@bpfbouw.nl.

Documenten waar we op deze pagina vaak naar verwijzen:

Hoe weet ik of ik mij kandidaat mag stellen?

Volgens de regels mag u meedoen als kandidaat als u: 

  • pensioengerechtigde, deelnemer of gewezen deelnemer bent, én;
  • 18 jaar of ouder was op 1 oktober 2021, én; 
  • voldoet aan de voorwaarden in het verkiezingsreglement. 

Zie Artikel 4 (pagina 4) van het verkiezingsreglement voor meer informatie. Bekijk ook de profielschets.

Ik was op 1 oktober nog geen 18 jaar. Kan ik mij kandidaat stellen?

Dat kan niet. 1 oktober ‘voor aanvang van de verkiezingstermijn’ was al voorbij toen u 18 werd. Daarom kunt u officieel niet zelf een kieslijst indienen. Dat staat in Artikel 4 lid 2 (pagina 4) van het verkiezingsreglement.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Bent u (gewezen) deelnemer? Dan vraagt u een vereniging om u op haar kieslijst te zetten. Bent u pensioengerechtigde? Dan kunt u dat óók doen. Maar óók mag u een eigen kieslijst inleveren. Let op! U heeft dan ook minimaal 30 steunbetuigingen nodig. Deze moeten allemaal van andere pensioengerechtigden bij bpfBOUW zijn. 

Ga naar de pagina Kandidaat stellen voor meer uitleg. Of bekijk Artikel 6 lid 5 (pagina 5) in het verkiezingsreglement.

Tot wanneer mag ik mij kandidaat stellen?

Tot en met 22 februari 2022 mag iedereen (dus u en de verenigingen) een kieslijst inleveren. Let op! Het kan zijn dat een vereniging een andere einddatum heeft (waarop u zich uiterlijk bij die vereniging moet melden). Die datum kan nooit later zijn dan 22 februari. Wilt u op de kieslijst van een bepaalde vereniging? U neemt dan zelf zo snel mogelijk contact op met deze vereniging. U vindt hun contactgegevens op de pagina Kandidaat stellen.

Ik stel mezelf kandidaat, buiten een vereniging om. Moet ik dan een kieslijst inleveren?

Ja. Als pensioengerechtigde kunt u zichzelf kandidaat stellen. Dat doet u door 3 formulieren in te vullen, deze vindt u op de pagina Kandidaat stellen. De eerste is een eigen kieslijst. U geeft deze lijst een naam en zet er 1 persoon op: uzelf. Op het tweede formulier verzamelt u de 30 steunbetuigingen (handtekeningen). Op het derde formulier verklaart u officieel dat u zich kandidaat stelt. De formulieren zijn gebaseerd op bijlage 2 van het verkiezingsreglement.

Ik zie dat ik mijn registratienummer van bpfBOUW niet op de formulieren hoef in te vullen. Klopt dat?

Dat klopt. We vragen u niet om uw bpfBOUW-registratienummer. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt wel een e-mail krijgen van ons waarmee we controleren of u bij bpfBOUW pensioengerechtigde bent. Ook kan het gebeuren dat we u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs. Let op! Deze communicatie verloopt altijd via bpfBOUW. En dus nooit via een lijstindiener (vereniging).

Kan ik mijn eigen kieslijst ook per post inleveren?

Dat kan. U vindt de uitleg over verzenden per post op het ‘formulier kieslijst’. Dat is het formulier waarmee u zich kandidaat stelt. U vindt dit formulier op de pagina Kandidaat stellen. Daar vindt u ook het formulier waarop u uw steunbetuigingen verzamelt. Stuur dit ook op.

Ik heb (op tijd) mijn eigen kieslijst ingeleverd. Wat gebeurt er nu?

De kiescommissie bekijkt of u voldoet aan de profielschets. En aan de regels in het verkiezingsreglement. Is uw aanmelding niet compleet? U hoort dit van de kiescommissie. Daarna heeft u 1 week om uw aanmelding compleet te maken. En opnieuw in te leveren. Let op! Zie Artikel 5 (pagina's 4 en 5) van het verkiezingsreglement. Een voorwaarde is dat u de termijnen van Artikel 5 (pagina’s 4 en 5) volledig respecteert. En deze dus niet schendt. Wees daarom (ruim) op tijd met het inleveren van uw kieslijst.

Hoeveel tijd kost het om lid van het verantwoordingsorgaan te zijn?

Kom alles te weten in de profielschets. Het VO bepaalt zelf wanneer het vergadert. En hoe vaak precies. Er zijn ten minste 4 VO-vergaderingen per kalenderjaar. In de praktijk vergadert het VO ongeveer 6 keer per jaar. Dit is niet alles. U bereidt elke vergadering voor. En doet (korte) opleidingen om genoeg kennis te krijgen. U besteedt aan deze activiteiten ongeveer evenveel dagen als er vergaderdagen zijn. Ten slotte zijn er nog 3 vergaderingen per jaar met het dagelijks bestuur/commissie Algemene Zaken.

Welke kennis heb ik nodig?

U heeft bepaalde basiskennis nodig om het bestuur (gevraagd en ongevraagd) goed te kunnen adviseren. Deze kennis bouwt u op in de eerste 3 maanden. Bijvoorbeeld door korte opleidingen te volgen. Het gaat om basiskennis over de volgende onderwerpen:

  • Financiële opzet van een pensioenfonds;
  • Algemene kennis vermogensbeheer;
  • Evenwichtige belangenafweging;
  • Communicatie;
  • Uitbesteding;
  • Risicomanagement; 
  • Het besturen van een organisatie.

Krijgen VO-leden betaald?

De leden van het VO krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur stelt deze bedragen vast. Ook krijgen de leden reis- en verblijfkosten voor elke vergadering waar ze bij zijn. In overleg met het bestuur kan verder een vergoeding worden vastgesteld voor bijzondere bijeenkomsten. Zie het reglement van het verantwoordingsorgaan, Artikel 13 (pagina 10).

Wat is een gewezen deelnemer?

Ook 'gewezen deelnemers' mogen zich kandidaat stellen voor een zetel namens de pensioengerechtigden (zie voorwaarden in verkiezingsreglement). 

U vraagt wat een gewezen deelnemer is. Dit is de officiële uitleg: 'een gewezen deelnemer is iemand wiens deelneming aan de pensioenregeling van bpfBOUW is geëindigd, anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum en wiens pensioen niet is afgekocht.’ 

Iemand is dus een gewezen deelnemer als hij/zij een pensioenregeling had bij bpfBOUW maar nu niet meer. En als de reden daarvan niet is dat hij/zij is overleden, gepensioneerd of afgekocht.

Wanneer kan ik stemmen op een kandidaat?

Bekijk de pagina Alles over de verkiezingen. U ziet daar wat er allemaal gebeurt rond de verkiezingen en wanneer.

Hoe is de verdeling van zetels in het VO tot stand gekomen?

De 13 zetels in het VO zijn verdeeld onder pensioengerechtigden, deelnemers en werkgevers. Niet elke groep heeft evenveel zetels. Hoe de zetels onder de 3 groepen worden verdeeld staat in Artikel 2 (pagina 3) van het verkiezingsreglement: ‘De onderlinge getalsverhouding op 1 oktober 2021 van pensioengerechtigden en deelnemers is bepalend voor het aantal zetels per 1 juli 2022 voor de zittingsduur van 4 jaar.’

Hoeveel kandidaten kan ik op een kieslijst zetten?

Hoeveel kandidaten verenigingen op hun lijst mogen zetten, is niet vastgelegd in het verkiezingsreglement. Daar staat alleen dat een kandidaat niet op meerdere kieslijsten mag voorkomen. Zie Artikel 6 lid 4 (pagina 5). 

Bent u pensioengerechtigde? Dan is het antwoord op de vraag: u mag alleen uzelf op de lijst zetten.

Stond uw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een e-mail. Wij doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.