Verkiezingen verantwoordingsorgaan

In juli 2018 starten de nieuwe pensioengerechtigde leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBOUW. U bepaalt namens pensioengerechtigden wie meepraat over uw pensioen. Daarom zijn er in april 2018 verkiezingen.