Verkiezingen verantwoordingsorgaan

In juli 2018 starten de leden van het volgende verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBOUW. Pensioengerechtigden bepalen wie namens hen meepraat over pensioenen. Daarom zijn er in april 2018 verkiezingen.