Interview met Jaap Hoekman, lid VO namens de werkgevers

Jaap Hoekman zit vanuit de werkgeversgeleding in het VO. Om precies te zijn namens de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, een van de organisaties die belanghebbenden van het pensioenfonds vertegenwoordigen. ‘Er wordt wel iets van je verwacht: het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Maar je hoeft het niet alleen te doen, we doen deze taak samen als VO.’

Vanuit zijn achtergrond heeft Jaap affiniteit met pensioenen. ‘Ik kom uit een rood nest, mijn vader was plaatselijk vertegenwoordiger van SFB, namens de FNV. Er kwamen regelmatig werknemers bij ons langs, dus ik kreeg veel van hun vragen en problemen mee. Ik ben opgeleid tot accountant en ben inmiddels 29 jaar werkzaam bij de Branchevereniging voor de Timmerindustrie. Gaandeweg kreeg ik hier de rol van arbeidsvoorwaardenadviseur voor werkgevers. Voor mij werd duidelijk dat wat ik vroeger thuis meekreeg, toch wel iets genuanceerder ligt.’

Overbruggen

Jaap werd gevraagd om zitting te nemen in het VO, vanwege zijn dossierkennis en zijn branche-expertise. ‘Destijds was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van de gewijzigde pensioenregelingen. Ik heb daarnaast een tijdje meegedraaid met het bestuur van het fonds. En van huis uit ken ik dus beide kanten – werkgevers en werknemers: kennis die ook goed van pas komt binnen het VO. Zeker omdat het VO als geheel tot een advies moet komen voor het bestuur, bijvoorbeeld over de jaarlijkse Premie- en Indexatienota. Even heel zwart-wit gesteld: werknemers/actieven willen zoveel mogelijk pensioen opbouwen, gepensioneerden vinden dat ze te weinig krijgen door achtergebleven indexaties en werkgevers willen niet te veel betalen. Toch lukt het ons steeds om die verschillen te overbruggen. Redelijkheid en billijkheid zijn voor mij daarin altijd het belangrijkst.’

Meer inzicht

Een van de belangrijkste taken van het VO is om een oordeel te geven over het door het bestuur gevoerde beleid, aldus Jaap. ‘Het bestuur moet alle belangen evenwichtig afwegen. Dat is een van de cruciale uitgangspunten. Als VO kijken wij of het evenwichtig genoeg is en vooral waaruit die evenwichtigheid blijkt. Transparantie en communicatie, daar zitten wij bovenop. Leg uit wat je doet en vooral waarom! In vier jaar tijd hebben we bereikt dat het bestuur meer duidelijkheid en inzicht geeft over de achtergronden van besluiten. Hier zijn zeker stappen in gezet, en daar blijven we aan werken.’

De uitbesteding van vermogensbeheer en de kosten die daarmee gemoeid zijn blijven wat hem betreft een punt van aandacht, ook voor het nieuwe VO in 2018. ‘Ook hier zijn transparantie en communicatie belangrijk. De kosten voor vermogensbeheer zijn in absolute zin hoog, maar dat wordt anders wanneer je het bekijkt in relatie met het behaalde rendement. Het gaat hierbij bovendien niet om inkomsten van bestuursleden, waarmee de media nogal eens aan de haal gaan. Kortom: ook hier moet het bestuur de context blijven uitleggen.’

Collectief

Jaap kan blijven praten over pensioenen. ‘Het is inmiddels een hobby geworden. Ik werk dan ook met veel plezier voor het VO. Ik vind het leuk en ik kan iets bijdragen. Er wordt wel wat verwacht. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aan de andere kant doen we het samen, met een diversiteit aan mensen met uiteenlopende kennis en kunde. Ieder heeft zijn eigen specialisme en toegevoegde waarde en wordt gerespecteerd. We gaan uit van het collectief: samen weten we heel veel. Dat is de kracht van het VO.’