U bouwt nettopensioen op

Op deze pagina vindt u meer informatie over uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nettopensioen 2020.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 110.111 (in 2020). Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris. 

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in: 

 • de waarde van uw nettopensioen op 1 januari 2020; 
 • welk pensioen u kunt inkopen op uw pensioenleeftijd; 
 • wat uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. 

Bewaar het pensioenoverzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw nettopensioen.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

Controleer uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens
Dit pensioenoverzicht is opgesteld op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt er iets niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw pensioenoverzicht? Op de pagina trouwen of samenwonen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Bent u gescheiden of is uw partner overleden, dan staat er 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van uw pensioenfonds, de regeling en de dag waarop u bent gestart met deelname aan de nettopensioenregeling bij bpfBOUW. 

 • Datum start deelneming aan deze pensioenregeling: de datum vanaf wanneer u deelneemt aan de nettopensioenregeling. 
 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling: uw bruto-jaarsalaris (bij een voltijd dienstverband) dat meetelt voor uw pensioenopbouw in de nettopensioenregeling. 
 • U bouwt geen pensioen op over: het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt in de basisregeling, maar niet in de bpfBOUW nettopensioenregeling. 
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt [in de nettopensioenregeling]: uw bruto-jaarsalaris min het salarisdeel waarover u in de basisregeling pensioen opbouwt. (Dit wordt ook wel de pensioengrondslag genoemd.)
 • Deelnamepercentage: het percentage waarvoor u deelneemt in de nettopensioenregeling in verhouding tot uw maximale premie-inleg. U kunt deelnemen voor 25%, 50%, 75% of 100%. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage, u kunt dit één keer per jaar wijzigen.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband: laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. De opbouw van uw pensioen gaat door zolang u arbeidsongeschikt bent. U heeft recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als u: 

 • recht heeft op een uitkering op grond van de WIA, én
 • bij start deelneming aan de nettopensioenregeling niet op medische gronden bent uitgesloten van premievrije voortzetting.
ouderdomspensioen

Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling, dan bouwt u uw eigen beleggingskapitaal op. Wij beleggen de premies (na aftrek van kosten en risicopremies) in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal koopt u op de pensioendatum een nettopensioenuitkering bij bpfBOUW. 

Beleggingen
Meer informatie over de waarde van de beleggingen van bpfBOUW vindt u in de vermogensoverzichten die u elk jaar ontvangt. U ziet hier de beleggingswaarde op 1 januari 2020 en de nettopensioenuitkering die u hiermee naar verwachting kunt inkopen bij bpfBOUW. Daarnaast hebben wij berekend wat u aan nettopensioenuitkering kunt verwachten als u blijft deelnemen aan de nettopensioenregeling. 

Bekijk meer informatie over nettopensioen.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er bij een echtscheiding afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? In het pensioenoverzicht is nog geen rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen bij scheiding.

Keuzemogelijkheden

Gaat u met pensioen? Dan volgt uw nettopensioen de keuzes die u voor uw pensioen in de basisregeling maakt. U heeft voor uw nettopensioen dus geen afzonderlijke keuzemogelijkheden.
partner en wezenpensioen

Als u overlijdt, dan kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. De getoonde uitkering is gebaseerd op de beleggingswaarde per 1 januari 2020. Dit is een nettobedrag per jaar.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden, gelijk aan de voorwaarden van de bpfBOUW basisregeling. Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. U hoeft uw kinderen niet aan te melden. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. Lees meer over het wezenpensioen voor uw kinderen.
risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Lees meer onder risico.
Samenwonen en trouwen

Het wijzigen van uw deelnamepercentage heeft invloed op uw op te bouwen beleggingskapitaal in de nettopensioenregeling. Daarnaast kunnen sommige gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw bpfBOUW nettopensioen en bpfBOUW basispensioen in het algemeen: 

Eerder dit jaar heeft u het polisoverzicht 2020 ontvangen. De gegevens op het polisoverzicht kunnen afwijken van de gegevens op uw pensioenoverzicht. Dit komt doordat het polisoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens op dat moment, terwijl het pensioenoverzicht uitgaat van de stand per 1 januari 2020.
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? Bel dan gerust onze helpdesk. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8 tot 17.30 uur en op vrijdag van 8 tot 17.00 uur.