Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons ontving.

Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons. Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij bpfBOUW bekend zijn.

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. Dit bedrag ontvangt u vanaf de pensioendatum van uw ex-partner. Dit is het brutobedrag dat u van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting er af gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of op uw jaaropgave. Als uw ex-partner overlijdt wordt uw ouderdomspensioen omgezet in een nabestaandenpensioen.

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Waardevast pensioen

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of uw pensioen wordt verhoogd. 

Lees meer over indexatie.