Opa en oma spelen met kind

Bedrag ineens: krijg tot maximaal 10% van uw pensioen

U kunt straks maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in één keer opnemen. Dit heet ‘bedrag ineens’. Waarschijnlijk is dit mogelijk vanaf 1 juli 2023. Bedrag ineens kunt u straks aanvragen als u uw ouderdomspensioen aanvraagt. U kunt hiervoor ook kiezen als u al eerder met deeltijdpensioen bent.

Wanneer kunt u kiezen voor bedrag ineens?

De minister heeft een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer over het bedrag ineens. In dit voorstel staat dat deelnemers op zijn vroegst vanaf 1 juli 2023 de keuze kunnen maken. Deze datum staat nog niet vast.
U kunt alleen kiezen voor bedrag ineens als u met pensioen gaat.

Wat betekent bedrag ineens?

Bedrag ineens is onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel. Als u hiervoor kiest kunt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen opnemen. U kunt ook een kleiner deel uit uw pensioenpot laten uitbetalen. 
U mag zelf kiezen wat u met dit bedrag doet. Bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen of op vakantie. Zo kunt u uw pensioen beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. 

Nadelen bedrag ineens

In 1 keer een groot bedrag te krijgen, kan helpen om nog dingen te doen die u graag wilt. Bijvoorbeeld een mooie reis maken als u nog gezond bent. Maar er zijn ook veel nadelen. Hierdoor kan bedrag ineens juist geen goede keuze voor u zijn. 
  • Het betekent dat u na bedrag ineens elke maand minder pensioen krijgt uitgekeerd. Want u heeft een deel in 1 keer op genomen. 
  • Bedrag ineens kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag. En andere uitkeringen waarbij je inkomen meetelt. Dit hangt onder andere af van de hoogte van het gestorte bedrag en uw persoonlijke situatie. De Belastingdienst helpt u graag met vragen.
  • Als u voor bedrag ineens kiest, kunt u niet kiezen voor een hoog/laag pensioen of AOW-overbrugging. 
  • 10 procent van uw pensioen in 1 keer opnemen, kan ervoor zorgen dat u meer belasting betaalt. Bijvoorbeeld als u als gepensioneerde aan het eind van de eerste belastingschijf zit. Door in 1 keer een groot geld bedrag op te nemen, kunt u in een andere schaal terecht komen. U betaalt dan meer belasting.
Nibud wil bedrag ineens 'fiscaal neutraal' maken
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat kiezen voor bedrag ineens nadelig is. Dit heeft te maken met de regels voor belasting en toeslagen. Het Nibud wil deze keuze daarom ‘fiscaal neutraal’ maken. Dit betekent dat bepaalde inkomsten niet meegeteld worden voor het recht op toeslag.

U wilt kiezen om een deel van uw pensioen in 1 keer op te nemen

Wilt u in 1 keer 10 procent van uw pensioen opnemen? Wacht dan met het aanvragen van uw pensioen. Als bedrag ineens wordt ingevoerd en u bent al met pensioen, kunt u hier niet meer voor kiezen. Dat zou jammer zijn, als u dat toch had gewild 

Bent u vóór 1 juli 2023 met deeltijdpensioen? Dan kunt u als bedrag ineens wordt ingevoerd wel gebruik maken van deze keuze. 

Zodra we meer weten over de ingangsdatum, leest u het op deze pagina. Zo kunt u de keuze maken die bij u past.