Eerder met pensioen

Bouwvakkers voeren bouwwerkzaamheden uit op het dak

Wat je reden ook is, je bepaalt zelf of je eerder met pensioen gaat. Je wil dan wel zeker weten dat je straks nog genoeg geld hebt om rond te komen. En om de dingen te blijven doen waarvan je houdt. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten als je eerder met pensioen wil gaan.

Hoe doe jij dat? Lees het verhaal van Jan Dirkson over hoe hij eerder met pensioen ging.

Waar moet je rekening mee houden?

Wil je vóór je pensioenleeftijd van 67 jaar stoppen met werken, dan kun je je  ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Mits je pensioenopbouw niet onder de afkoopgrens (€ 594,89 bruto in 2023) ligt. Dit is het pensioen dat je via je werkgever hebt opgebouwd.

Wil je meer dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd stoppen, dan vragen we je om een intentieverklaring waarin je aangeeft dat je niet van plan bent daarna toch weer te gaan werken. En dat je stopt met werken voor het deel dat je pensioen ingaat. Ook moet je in Mijn Bouwpensioen een vinkje plaatsen bij de verklaring.

Eerder stoppen heeft effect op de hoogte van je maandelijkse pensioenuitkering: die wordt lager dan wanneer je tot 67 jaar doorwerkt. Dat heeft twee oorzaken.

  1. Je bouwt geen pensioen meer op over de jaren die je eerder stopt.
  2. BpfBOUW moet het pensioen over een langere periode uitkeren.

Nog twee zaken hebben effect op je inkomen. In de periode voor je 67e krijg je misschien nog geen AOW. Als je in of na 1958 geboren bent, komt dat op zijn vroegst vanaf je 67e. Dit verandert in 2028. Dan gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar en 3 maanden. Verder profiteer je in deze jaren nog niet van het lagere belastingtarief dat ingaat op je AOW-leeftijd. Op dat moment hoef je geen AOW-premie meer te betalen.

Je uitgaven op een rij

Voer in Mijn Bouwpensioen de gewenste pensioenleeftijd in, dan zie je welke maandelijkse uitkering je van bpfBOUW kunt verwachten. Zelf kun je op een rij zetten welke uitgaven je verwacht als je met pensioen gaat (woonlasten, auto, maar ook bijvoorbeeld reizen). Zo kun je bepalen of de pensioeninkomsten hoog genoeg zijn.

Hoogte pensioen aanpassen

Voer in Mijn Bouwpensioen de gewenste pensioenleeftijd in, dan zie je welke maandelijkse uitkering je van bpfBOUW kunt verwachten. Zelf kun je op een rij zetten welke uitgaven je verwacht als je met pensioen gaat (woonlasten, auto, maar ook bijvoorbeeld reizen). Zo kun je bepalen of de pensioeninkomsten hoog genoeg zijn.

Deeltijdpensioen

Je kunt ook met deeltijdpensioen gaan voor je AOW-leeftijd. Dan ontvang je een tijdje een deel van je pensioen en later pas het volledige pensioen. Bereken op Mijn Bouwpensioen wat dit betekent voor jouw pensioenbedrag. Ga je vijf jaar voor de AOW-leeftijd met deeltijdpensioen? Dan lever je een intentieverklaring in. Hierin leg je vast dat je niet meer gaat werken.

Loonheffingskorting

Als je eerder met pensioen gaat, is het slim om even goed naar de loonheffingskorting te kijken. Zo zorg je dat je niet te veel of te weinig belasting betaalt. Bekijk meer informatie over de loonheffingskorting.

Je wil eerder stoppen met werken. Misschien kun je gebruik maken van de zwaarwerkregeling of zware beroepenregeling. Hiermee kun je maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken. De regeling loopt tot en met 31 december 2025.  

Kijk voor meer informatie op de website van jouw sector:

Bouw & infra: zwaarwerkregeling
Afbouw: zware beroepenregeling
BIKUDAK: zwaarwerkregeling
Timmer: zwaarwerkregeling

Werk je in de sector Bouw & Infra en kun je niet gebruik maken van de zwaarwerkregeling? Als je 55 of ouder bent, kun je ervoor kiezen vier dagen te gaan werken. Lees meer op de website van Bouwend Nederland.
Werk je in de sectoren Afbouw en kun je niet gebruik maken van de zware beroepenregeling? Als je 57 of ouder bent, kun je ervoor kiezen minder te gaan werken. Lees meer op de website van MijnAfbouw.

Als het fysiek gaat en je veel plezier in je werk hebt, kun je ook besluiten wat langer door te werken. Dan stel je je pensioendatum uit tot maximaal je 70e. Dat heeft een gunstig effect op de hoogte van je ouderdomspensioen. De uitkering gaat omhoog, omdat bpfBOUW je pensioen over een kortere periode uitbetaalt. Het is niet zo dat je in die extra jaren ook nog extra pensioen opbouwt, dat stopt vanaf je 67e.

Dit zijn rekenregels of kengetallen waarmee wij het pensioen berekenen bij het vervroegen, uitstellen of de keuzemogelijkheid hoog/laag op de ingangsdatum van het vervroegd ouderdomspensioen. Dit is nodig, omdat je dan afwijkt van de reglementaire pensioenleeftijd van 67 jaar.

Hoe werkt het?
De flexibiliseringsfactoren wijzigen ieder jaar op 1 januari. Volgens de regels hanteren we bij jouw pensioeningang de factoren die 6 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van jouw pensioen gelden. Dit doen we omdat de indicaties voor pensionering ongeveer 6 maanden voor de gewilde pensioeningangsdatum worden opgevraagd. Op deze manier voorkomen we dat jaarlijkse wijzigingen van de flexibiliseringsfactoren een impact hebben op de hoogte van jouw pensioenuitkering.

De flexibiliseringsfactoren van 1 januari 2023 gelden voor een pensioeningang van 1 juli 2023 tot en met 1 juni 2024. Voor een pensioeningang van 1 juli 2022 tot en met 1 juni 2023 gelden de flexibiliseringsfactoren van 1 januari 2022.

Het effect van de flexibiliseringsfactoren 2023
Verschil in flexibiliseringsfactoren komt jaarlijks voor. De wijzigingen van 1 januari 2023 vallen je misschien meer op. De rente is gestegen en daardoor kunnen de nieuwe factoren bepaalde keuzes ongunstig beïnvloeden. Andere keuzes worden juist gunstiger voor jou.

Pensioen vervroegen
Vervroegen wordt duurder. Dit betekent dat je pensioenuitkering bij vervroegen lager wordt.

Pensioen uitstellen
Pensioen uitstellen Uitstellen wordt goedkoper. Dit betekent dat je pensioenuitkering bij uitstellen hoger wordt.

Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen
De inkoop van extra ouderdomspensioen uit partnerpensioen wordt duurder. Je krijgt hierdoor minder ouderdomspensioen voor uitgeruild partnerpensioen.

Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen
De inkoop van extra ouderdomspensioen uit partnerpensioen wordt duurder. Je krijgt hierdoor minder ouderdomspensioen voor uitgeruild partnerpensioen.

Afkopen pensioen
Afkoop van klein pensioen levert minder op.

Als je pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kun je met vragen over je pensioen altijd bij ons terecht. Of bij een consulent van de vakbond. Ook als je geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijg je informatie op maat.