Het nieuwe pensioenstelsel: wat betekent dat voor mij?

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Dit nieuwe stelsel gaat uiterlijk 2027 in. Achter de schermen is bpfBOUW al druk bezig om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. We houden u graag hierover op de hoogte. Zo weet u wat u kunt verwachten en wat dit voor u betekent.

Nieuwe pensioenstelsel sluit aan op ontwikkelingen

Kent u steeds meer collega’s in de bouw die wisselen van werkgever? Of die misschien voor zichzelf beginnen? Dat kan kloppen. Werknemers wisselen vaker van baan of worden zzp’er. Ook in de bouw. 

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij de actuele ontwikkelingen aansluit. En er nieuwe regelingen komen voor zzp'ers. Hierdoor werkt het oude stelsel niet meer goed. Daarom maakten werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) samen met het kabinet nieuwe regels voor pensioen.

Pensioenpremie als uitgangspunt

In het nieuwe pensioenstelsel is de premie het uitgangspunt. Elke maand betalen uw werkgever en u pensioenpremie. Deze premies worden belegd. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten. 

Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, gaat het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder, dan gaat het eerder omlaag.

Pensioen wordt persoonlijker en transparanter

Het nieuwe pensioenstelsel maakt informatie over uw pensioen transparanter. U krijgt als deelnemer meer inzicht in hoe u ervoor staat. U ziet bijvoorbeeld hoeveel pensioen er voor u persoonlijk is gereserveerd. Zo bent u voorbereid op de toekomst en kunt u mooie pensioendromen maken.

Twee soorten pensioenregelingen

Het nieuwe pensioenstelsel heeft twee soorten pensioenregelingen. Wij kiezen samen met onze sociale partners de variant die het beste bij de deelnemers voor bpfBOUW past. 

Bij de eerste regeling heeft de deelnemer meer keuzevrijheid, bij de tweede zijn er meer mogelijkheden om risico's met elkaar te delen.

Planning nieuwe pensioenstelsel

Op dit moment worden de nieuwe regels verder uitgewerkt. De Tweede Kamer behandelt nu het nieuwe voorstel. Naar verwachting gaan deze regels vanaf juli 2023 in. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk in op 1 januari 2027. Maar pensioenfondsen mogen al eerder volgens de nieuwe regels gaan werken.

BpfBOUW bereidt zich de komende jaren voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wanneer we overgaan, is nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, informeren wij u meteen.