Het nieuwe pensioenstelsel: wat betekent dat voor mij?

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Dit nieuwe stelsel gaat uiterlijk 2027 in. Achter de schermen is bpfBOUW al druk bezig om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. We houden u graag hierover op de hoogte. Zo weet u wat u kunt verwachten en wat dit voor u betekent.

Nieuwe pensioenstelsel sluit aan op ontwikkelingen

Kent u steeds meer collega’s in de bouw die wisselen van werkgever? Of die misschien voor zichzelf beginnen? Dat kan kloppen. Werknemers wisselen vaker van baan of worden zzp’er. Ook in de bouw. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij de actuele ontwikkelingen aansluit. En er nieuwe regelingen komen voor zzp'ers. Daarom maakten werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) samen met het kabinet afspraken over een nieuw pensioenstelsel.

Pensioenpremie als uitgangspunt

In het nieuwe pensioenstelsel is de premie het uitgangspunt. Elke maand betalen uw werkgever en u pensioenpremie. Deze premies worden belegd. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten. Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, gaat het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder, dan gaat het eerder omlaag.

Pensioen wordt persoonlijker en transparanter

Het nieuwe pensioenstelsel maakt informatie over uw pensioen transparanter. U krijgt als deelnemer meer inzicht in hoe u ervoor staat. U ziet bijvoorbeeld hoeveel pensioen er voor u persoonlijk is gereserveerd. Zo bent u voorbereid op de toekomst en kunt u mooie pensioendromen maken.

Twee soorten pensioenregelingen

Het nieuwe pensioenstelsel kent twee varianten, oftewel: twee soorten pensioenregelingen. De ene regeling biedt meer keuzevrijheid, de andere regeling biedt meer mogelijkheden om risico’s met elkaar te delen. De sociale partners kiezen samen met de pensioenfondsen een variant. Dit geldt ook voor bpfBOUW. Hierbij kiezen we de variant die het beste bij onze deelnemers past.

Planning nieuwe pensioenstelsel

Op dit moment worden de nieuwe regels verder uitgewerkt. Naar verwachting gaan deze regels vanaf 2023 in. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk in op 1 januari 2027. Maar pensioenfondsen mogen al eerder volgens de nieuwe regels gaan werken.
 
BpfBOUW bereid zich de komende jaren voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wanneer we overgaan, is nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, informeren wij u meteen.