Pensioenpremie

Werkgevers en werknemers betalen premies voor onze pensioenregeling en onze aanvullingsregelingen. Wij hebben elk jaar genoeg premie nodig om een jaar nieuwe opbouw te kunnen betalen.

Het bestuur van bpfBOUW heeft besloten de premie voor de middelloonregeling in 2019 gelijk te houden, namelijk 20,2%. Het bestuur heeft dat bepaald op basis van afspraken die zijn gemaakt met sociale partners, wettelijke vereisten, de belangen van alle deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers en de ontwikkelingen die het fonds in de toekomst verwacht. De stabiele premie is goed nieuws voor zowel werkgevers als werknemers in de bouwsector.
Met de premiecalculator rekent u uit hoeveel pensioenpremie u jaarlijks moet betalen. En hoeveel premie uw werkgever voor u betaalt. Soms kunt u uw pensioen tijdelijk voor uzelf bij ons blijven opbouwen. Omdat u eigen baas wordt bijvoorbeeld. Dan betaalt u de hele premie zelf. We noemen dit vrijwillige voortzetting.

De premiecalculator werkt met de premiepercentages van 2018.

Deze calculator is alleen bedoeld voor werknemers die op dit moment pensioen bij ons opbouwen. Deze berekening is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. U kunt wel rechten ontlenen aan het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De Calculator geeft aan wat waarschijnlijk de hoogte en samenstelling van uw pensioenpremie is. Voor een persoonlijke berekening neemt u contact op met uw vakbondsconsulent, werkgever of de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40.