Pensioenpremie

Werkgevers en werknemers betalen premies voor onze pensioenregeling en onze aanvullingsregelingen. Wij hebben elk jaar genoeg premie nodig om een jaar nieuwe opbouw te kunnen betalen.

De premie voor de middelloonregeling gaat vanaf 2020 omhoog van 20,2% naar 22,2%. Door de huidige lage rente is de verhoging nodig om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.
Met de premiecalculator rekent u uit hoeveel pensioenpremie u jaarlijks moet betalen. En hoeveel premie uw werkgever voor u betaalt. Soms kunt u uw pensioen tijdelijk voor uzelf bij ons blijven opbouwen. Omdat u eigen baas wordt bijvoorbeeld. Dan betaalt u de hele premie zelf. We noemen dit vrijwillige voortzetting.

De premiecalculator werkt met de premiepercentages van 2020.

Deze calculator is alleen bedoeld voor werknemers die op dit moment pensioen bij ons opbouwen. Deze berekening is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. U kunt wel rechten ontlenen aan het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De Calculator geeft aan wat waarschijnlijk de hoogte en samenstelling van uw pensioenpremie is. Voor een persoonlijke berekening neemt u contact op met uw vakbondsconsulent, werkgever of de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40.