Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u twee jaar ziek bent geweest, kan UWV u geheel of voor een deel arbeidsongeschikt verklaren. U bouwt dan geen pensioen meer op via uw werkgever.

Bent u arbeidsongeschikt, dan heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen). Dit is een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Wordt de WIA- of WAO-uitkering lager in verband met inkomsten, dan wordt de aanvulling van bpfBOUW ook lager.
U vraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen zelf bij ons aan. U doet dit schriftelijk, binnen twaalf maanden na ingang van uw vervolguitkering.
Dan heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. U moet hiervoor wel een WGA-vervolguitkering ontvangen. Tijdens een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-loongerelateerde uitkering heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.
Arbeids­ongeschikt­heids-
­percentage

Arbeidsongeschiktheidspensioen vult aan tot
80 tot 100%
geen arbeidsongeschiktheidspensioen
65 tot 80%
50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd
55 tot 65%
42% van uw laatste loon voordat u ziek werd
45 tot 55%
35% van uw laatste loon voordat u ziek werd
35 tot 45%
28% van uw laatste loon voordat u ziek werd
Minder dan 35%
geen arbeidsongeschiktheids­pensioen

De volgende sectoren kennen een arbeids­ongeschiktheids­pensioen: 
  • Bouwnijverheid
  • Natuursteenbedrijf 
  • Timmerindustrie 
  • Betonmortelindustrie
Dan heeft u mogelijk recht op invaliditeitspensioen. U moet hiervoor wel een WAO-vervolguitkering ontvangen. Als u een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, heeft u geen recht op invaliditeitspensioen.
Arbeids­­ongeschikt­­heids- ­­
percentage

Invaliditeits­pensioen vult aan tot
80 tot 100%
70% van uw laatste loon voordat u ziek werd
65 tot 80%
50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd
55 tot 65%
42% van uw laatste loon voordat u ziek werd
45 tot 55%
35% van uw laatste loon voordat u ziek werd
35 tot 45%
28% van uw laatste loon voordat u ziek werd
25 tot 35%
21% van uw laatste loon voordat u ziek werd
15 tot 25%
14% van uw laatste loon voordat u ziek werd
Minder dan 15%
geen invaliditeits­pensioen

De volgende sectoren kennen een invaliditeits­pensioen: 
  • Bouwnijverheid (exclusief UTA-­werknemers) 
  • Natuursteenbedrijf 
  • Timmerindustrie 
  • Stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/­vloerenbedrijf
Valt u onder de cao van Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen voor u geregeld.
Het arbeidsongeschiktheidspensioen (en invaliditeitspensioen) stopt uiterlijk de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Uw recht op arbeidsongeschiktheidspensioen stopt ook als uw WIA- of WAO-uitkering beëindigd is. Bijvoorbeeld als u weer volledig arbeidsgeschikt bent.