Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u twee jaar ziek bent geweest, kan UWV u geheel of voor een deel arbeidsongeschikt verklaren. U bouwt dan geen pensioen meer op via uw werkgever.

Bent u arbeidsongeschikt, dan heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen. Dit is een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Wordt de WIA- of WAO-uitkering lager in verband met inkomsten, dan wordt de aanvulling van bpfBOUW ook lager.

Dan heeft u mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. U moet hiervoor wel een WGA-vervolguitkering ontvangen. 

U heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als u een van de volgende uitkeringen ontvangt:

 • WGA-loonaanvullingsuitkering 
 • WGA-loongerelateerde uitkering 
 • IVA-uitkering 
Arbeids­ongeschikt­heids-
­percentage
Arbeidsongeschiktheidspensioen vult aan tot
80 tot 100% geen arbeidsongeschiktheidspensioen
65 tot 80% 50,75% van het (gemaximeerde) dagloon*
55 tot 65% 42% van het (gemaximeerde) dagloon*
45 tot 55% 35% van het (gemaximeerde) dagloon*
35 tot 45% 28% van het (gemaximeerde) dagloon*
Minder dan 35% geen arbeidsongeschiktheids­pensioen

* Het (gemaximeerde) dagloon is het dagloon dat ten grondslag ligt aan de uitkering in het kader van de WIA.

De volgende sectoren kennen een arbeids­ongeschiktheids­pensioen bij bpfBOUW: 

 • Bouw- en infrabedrijf
 • Natuursteenbedrijf
 • Timmerindustrie
 • Betonmortelindustrie
U hoeft uw arbeidsongeschiktheidspensioen niet meer zelf aan te vragen. BpfBOUW krijgt informatie over uw arbeidsongeschiktheid van UWV. UWV geeft ook door vanaf wanneer u een WGA-vervolguitkering ontvangt. Na ontvangst van uw gegevens, controleert bpfBOUW of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
Heeft u binnen 6 maanden na ingang van uw WGA-vervolguitkering niets gehoord over arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan contact met ons op. 
Dan heeft u mogelijk recht op invaliditeitspensioen. U moet hiervoor wel een WAO-vervolguitkering ontvangen. Als u een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, heeft u geen recht op invaliditeitspensioen.
Arbeids­­ongeschikt­­heids- ­­
percentage
Invaliditeits­pensioen vult aan tot
80 tot 100% 70% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
65 tot 80% 50,75% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
55 tot 65% 42% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
45 tot 55% 35% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
35 tot 45% 28% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
25 tot 35% 21% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
15 tot 25% 14% van uw laatste gemaximeerde loon voordat u ziek werd
Minder dan 15% geen invaliditeits­pensioen

De volgende sectoren kennen een invaliditeits­pensioen bij bpfBOUW: 
 • Bouw- en infrabedrijf (exclusief UTA-werknemers)
 • Natuursteenbedrijf 
 • Timmerindustrie 
 • Stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/­vloerenbedrijf

Valt u onder de cao van Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor u geregeld.

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen) stopt:

• als u minder arbeidsongeschikt wordt dan 15% (WAO) of 35% (WIA);
• als uw WAO- of WGA-vervolguitkering stopt. Bijvoorbeeld omdat u weer volledig kunt werken;
• als u uw pensioen laat ingaan voordat u AOW krijgt;
• als u met deeltijdpensioen gaat voor een hoger percentage dan u arbeidsgeschikt bent;
• op de eerste maand waarin u AOW krijgt (als uw AOW-leeftijd voor 67 jaar ligt) of waarin u 67 jaar wordt.