BeterExcedent-regeling

Via de BeterExcedent-regeling kunt u pensioen opbouwen over uw pensioenloon tot € 105.075 (in 2018). U kunt alleen extra pensioen opbouwen via deze regeling als uw werkgever hieraan meedoet.

Uw werkgever meldt u aan voor de BeterExcedent-regeling en draagt de bijbehorende premie af.
Onze pensioenregeling kent een maximum pensioenloon van € 59.378,53 (2018). Over dit bedrag bouwt u automatisch pensioen op. Via de BeterExcedent-regeling kunt u pensioen opbouwen over het pensioenloon boven deze grens. Zo loopt uw pensioenopbouw gelijk op met het salaris dat u ontvangt. Uw werkgever draagt de premie voor de BeterExcedent-regeling af. Een werkgever kan het werknemersdeel van deze premie inhouden op uw salaris.
U bepaalt zelf wat wij met de premie doen die voor u wordt ingelegd:
  • U kunt ervoor kiezen om de ingelegde premies jaarlijks om te zetten in extra pensioen en kiezen voor de Pensioeninkoopvariant.
  • U kunt er ook voor kiezen om de ingelegde premies door ons te laten beleggen en te kiezen voor de Beleggingsvariant. Wij beleggen uw inleg dan volgens de richtlijnen van ons beleggingsbeleid. Het extra pensioen wordt bijgeschreven op het moment dat u met pensioen gaat.

Shoppen met uw pensioenkapitaal

Als u deelneemt aan de beleggingsvariant in de BeterExcedent-regeling kunt u vooruitlopend op uw pensioendatum naast een stabiele pensioenuitkering ook kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze. BpfBOUW biedt geen variabele pensioenuitkering aan. Kiest u op uw pensioendatum voor een variabele pensioenuitkering? Dan moet uw pensioenkapitaal uit de beleggingsvariant worden overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder die wel een variabele pensioenuitkering aanbiedt. U maakt dan gebruik van het shoprecht.

Voor de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW geldt ook een maximumgrens. Deze bedraagt voor 2018 € 105.075. De overheid bepaalt deze grens jaarlijks.

Via de nettopensioenregeling van bpfBOUW kunt u pensioen opbouwen over uw pensioenloon boven € 105.075 (2018).

Ieder kwartaal sturen wij u een overzicht. Hierin leest u hoeveel premie tot aan dat moment voor u is ingelegd. U ontvangt dit kwartaaloverzicht op de volgende momenten:

  • Het overzicht over kwartaal 1 2018 ontvangt u in juli;
  • Het overzicht over kwartaal 2 2018 ontvangt u in augustus;
  • Het overzicht over kwartaal 3 2018 ontvangt u in november;
  • Het overzicht over kwartaal 4 2018 ontvangt u in februari 2019.

Eind april 2018 heeft u het jaaroverzicht over 2017 ontvangen. Hierin kunt u lezen hoeveel pensioen voor u in dat jaar is bijgeschreven (inkoopvariant) of hoeveel uw ingelegde premie meer waard is geworden (beleggingsvariant). Deze bedragen staan ook op het UPO dat u elk jaar uiterlijk in september van ons ontvangt.

De antwoorden op de meestgestelde vragen leest u in de Q&A 'voorlopige keuze beleggingsvariant voor stabiele of variabele pensioenuitkering'.

Heeft u na het lezen van de Q&A nog vragen? Stuur dan een e-mail naar excedent@bpfbouw.nl. Of bel met de Pensioen Informatielijn: 020 583 50 50.