BeterExcedent-regeling

Via de BeterExcedent-regeling kunt u pensioen opbouwen over uw pensioenloon tot € 107.593 (2019). U kunt alleen extra pensioen opbouwen via deze regeling als uw werkgever hieraan meedoet.

Uw werkgever meldt u aan voor de BeterExcedent-regeling en draagt de bijbehorende premie af.
Onze pensioenregeling kent een maximum pensioenloon van € 60.849,58 (2019). Over dit bedrag bouwt u automatisch pensioen op. Via de BeterExcedent-regeling kunt u pensioen opbouwen over het pensioenloon boven deze grens. Zo loopt uw pensioenopbouw gelijk op met het salaris dat u ontvangt. Uw werkgever draagt de premie voor de BeterExcedent-regeling af. Een werkgever kan het werknemersdeel van deze premie inhouden op uw salaris.

U bepaalt zelf wat wij met de premie doen die voor u wordt ingelegd:

  • U kunt ervoor kiezen om de ingelegde premies jaarlijks om te zetten in extra pensioen en kiezen voor de Pensioeninkoopvariant.
  • U kunt er ook voor kiezen om de ingelegde premies door ons te laten beleggen en te kiezen voor de Beleggingsvariant. Wij beleggen uw inleg dan volgens de richtlijnen van ons beleggingsbeleid. Het extra pensioen wordt bijgeschreven op het moment dat u met pensioen gaat.

Eenmaal per kalenderjaar kunt u de door u gemaakte keuze voor de pensioeninkoopvariant of de beleggingsvariant wijzigen.

Shoppen met uw pensioenkapitaal

Als u deelneemt aan de beleggingsvariant in de BeterExcedent-regeling kunt u vooruitlopend op uw pensioendatum naast een stabiele pensioenuitkering ook kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze. BpfBOUW biedt geen variabele pensioenuitkering aan. Kiest u op uw pensioendatum voor een variabele pensioenuitkering? Dan moet uw pensioenkapitaal uit de beleggingsvariant worden overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder die wel een variabele pensioenuitkering aanbiedt. U maakt dan gebruik van het shoprecht.

Eenmaal per kalenderjaar kunt u uw voorlopige keuze voor een stabiele uitkering of een variabele uitkering wijzigen.

Voor de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW geldt ook een maximumgrens. Deze bedraagt voor 2019 € 107.593. De overheid bepaalt deze grens jaarlijks.

Via de nettopensioenregeling van bpfBOUW kunt u pensioen opbouwen over uw pensioenloon boven € 107.593 (2019).

Ieder kwartaal sturen wij u een overzicht. Hierin leest u hoeveel premie tot aan dat moment voor u is ingelegd. U ontvangt dit kwartaaloverzicht op de volgende momenten:

  • Het overzicht over kwartaal 1 2019 ontvangt u in mei;
  • Het overzicht over kwartaal 2 2019 ontvangt u in augustus;
  • Het overzicht over kwartaal 3 2019 ontvangt u in november;
  • Het overzicht over kwartaal 4 2019 ontvangt u in februari 2020.

In april 2019 ontvangt u het jaaroverzicht over 2018. Hierin kunt u lezen hoeveel pensioen voor u in dat jaar is bijgeschreven (pensioeninkoopvariant) of hoeveel uw ingelegde premie meer waard is geworden (beleggingsvariant). Deze bedragen staan ook op het UPO dat u elk jaar uiterlijk in september van ons ontvangt.

Als u met pensioen gaat of eerder stopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW, koopt u een aanvullende, stabiele pensioenuitkering bij ons in. De pensioeninkoopvariant en de beleggingsvariant hebben verschillende inkooptarieven die op verschillende momenten worden vastgesteld.

Tarief pensioeninkoopvariant (jaarlijks)
Bij beëindiging van deelname aan de pensioeninkoopvariant koopt u gedurende 2019 in. Het inkooptarief voor deze variant verandert een maal per jaar op 31 december.

Tarief beleggingsvariant (per kwartaal)
In de beleggingsvariant koopt u in tegen het inkooptarief dat in dat kwartaal voor de BeterExcedent-regeling geldt. Het tarief voor deze variant verandert elk kwartaal.

Shoppen op uw pensioendatum
Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze. BpfBOUW biedt geen variabele pensioenuitkering aan. Kiest u op uw pensioendatum voor een variabele pensioenuitkering? Dan moet uw pensioenkapitaal uit de beleggingsvariant worden overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder die wel een variabele pensioenuitkering aanbiedt. U maakt dan gebruik van het shoprecht.

De antwoorden op de meestgestelde vragen leest u in de Q&A 'voorlopige keuze beleggingsvariant voor stabiele of variabele pensioenuitkering'.

Heeft u na het lezen van de Q&A nog vragen? Stuur dan een e-mail naar excedent@bpfbouw.nl. Of bel met de Pensioen Informatielijn: 020 583 50 50.