BeterExcedent-regeling

Via de BeterExcedent-regeling kunt u pensioen opbouwen over uw pensioenloon tot € 105.075 (in 2018). U kunt alleen extra pensioen opbouwen via deze regeling als uw werkgever hieraan meedoet.

Uw werkgever meldt u aan voor de BeterExcedent-regeling en draagt de bijbehorende premie af.
Onze pensioenregeling kent een maximum pensioenloon van € 59.378,53 (2018). Over dit bedrag bouwt u automatisch pensioen op. Via de BeterExcedent-regeling kunt u pensioen opbouwen over het pensioenloon boven deze grens. Zo loopt uw pensioenopbouw gelijk op met het salaris dat u ontvangt. Uw werkgever draagt de premie voor de BeterExcedent-regeling af. Een werkgever kan het werknemersdeel van deze premie inhouden op uw salaris.
U bepaalt zelf wat wij met de premie doen die voor u wordt ingelegd:
  • U kunt ervoor kiezen om de ingelegde premies jaarlijks om te zetten in extra pensioen en kiezen voor de Pensioeninkoopvariant.
  • U kunt er ook voor kiezen om de ingelegde premies door ons te laten beleggen en te kiezen voor de Beleggingsvariant. Wij beleggen uw inleg dan volgens de richtlijnen van ons beleggingsbeleid. Het extra pensioen wordt bijgeschreven op het moment dat u met pensioen gaat.

Shoppen met uw pensioenkapitaal

Als u deelneemt aan de beleggingsvariant van de BeterExcedent-regeling kunt u naast een stabiele pensioenuitkering ook kiezen voor een variabele pensioenuitkering op uw pensioendatum. Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze. Kiest u voor een variabele pensioenuitkering, dan kiest u er tevens voor dat uw pensioenkapitaal uit de beleggingsvariant wordt overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. Dit heet shoprecht.

Voor de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW geldt ook een maximumgrens. Deze bedraagt voor 2018 € 105.075. De overheid bepaalt deze grens jaarlijks.

Via de nettopensioenregeling van bpfBOUW kunt u pensioen opbouwen over uw pensioenloon boven € 105.075 (2018).

Ieder kwartaal sturen wij u een overzicht. Hierin leest u hoeveel premie tot aan dat moment voor u is ingelegd. U ontvangt dit kwartaaloverzicht op de volgende momenten:

  • Het overzicht over kwartaal 1 2018 ontvangt u in mei;
  • Het overzicht over kwartaal 2 2018 ontvangt u in augustus;
  • Het overzicht over kwartaal 3 2018 ontvangt u in november;
  • Het overzicht over kwartaal 4 2018 ontvangt u in februari 2019.

In april 2017 heeft u het jaaroverzicht over 2016 ontvangen. Hierin kunt u lezen hoeveel pensioen voor u in dat jaar is bijgeschreven (inkoopvariant) of hoeveel uw ingelegde premie meer waard is geworden (beleggingsvariant). Deze bedragen staan ook op het UPO dat u elk jaar uiterlijk in september van ons ontvangt.

De antwoorden op de meestgestelde vragen leest u in de Q&A 'voorlopige keuze beleggingsvariant voor stabiele of variabele pensioenuitkering'.

Heeft u na het lezen van de Q&A nog vragen? Stuur dan een e-mail naar excedent@bpfbouw.nl. Of bel met de Pensioen Informatielijn: 020 583 50 50.