Nettopensioenregeling

Is uw salaris hoger dan € 110.111 (2020)? Dan kunt u geen pensioen meer opbouwen over uw salaris boven dit bedrag. Hierdoor is uw pensioen straks mogelijk lager.

Deelname aan een nettopensioenregeling biedt de oplossing. Want met deze regeling kunt u pensioen blijven opbouwen over uw brutosalaris boven € 110.111 (2020). De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

De regeling

 • Uw pensioentekort wordt beperkt. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Dit geldt ook voor het pensioen van uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • De nettopensioenregeling sluit op een groot aantal onderdelen aan op de BeterExcedent-regeling. Dit is wel zo vertrouwd.
 • U bepaalt zelf voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u een keer per jaar aanpassen.

De uitkering

 • Over uw pensioenuitkering wordt geen belasting ingehouden. Ook hoeft u over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen.
 • U ontvangt uw pensioen én het nettopensioen van ons. Voor al uw vragen neemt u contact op met ons. Of bekijk de nettopensioenregeling.

De premie

 • Bij nettopensioen wordt de premie uit uw nettoloon betaald.
 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst.
 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Dit kapitaal wordt op uw pensioendatum omgezet in pensioen.
 • U betaalt geen premie als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

Vanaf 1 januari 2020 is het nettopensioenreglement van bpfBOUW aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Het volledige pensioenreglement nettopensioen 2020 is per februari 2020 bekend. Lees het volledige pensioenreglement nettopensioen 2019.

De aftoppingsgrens is € 110.111

In 2020 bouwt u in de BeterExcedent-regeling pensioen op over uw salaris tot € 110.111. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

Premiestaffel en actuariële factoren 2020

In het nettopensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2020.

Inkooptarieven

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.

U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het eerste kwartaal van 2020. 

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15
15,0299
42
23,5840
16
15,3036
43
23,9119
17
15,5819
44
24,2208
18
15,8646
45
24,5332
19
16,1518
46
24,8232
20
16,4435
47
25,1138
21
16,7393
48
25,3798
22
17,0390
49
25,6483
23
17,3427
50
25,8926
24
17,6503
51
26,1397
25
17,9617
52
26,3622
26
18,2766
53
26,5880
27
18,5950
54
26,7889
28
18,9164
55
26,9938
29
19,2407
56
27,1883
30
19,5678
57
27,3566
31
19,8975
58
27,5291
32
20,2292
59
27,6743
33
20,5628
60
27,8231
34
20,8977
61
27,9442
35
21,2333
62
28,0688
36
21,5691
63
28,1653
37
21,9150
64
28,2684
38
22,2497
65
28,3450
39
22,5935
66
28,4130
40
22,9239
67
28,4761
41
23,2619

Zo leest u de tabel

Deel het beleggingskapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Rekenvoorbeeld

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 67 jaar en gaat op 1 februari met pensioen. De uitkering van uw nettopensioen is dan € 45.000 / 28,4761 = € 1.580 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.

Als u stopt met pensioen opbouwen

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van bpfBOUW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden voortaan ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2020 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De inkoopfactoren per 1 januari van een jaar neemt bpfBOUW op in het nettopensioenreglement. Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden. Dit overzicht vervangt het overzicht met inkooptarieven over het vorige kwartaal.

Belegt u een deel van uw pensioen volgens de nettopensioenregeling? Dan is uw inleg op dezelfde manier belegt als in de basispensioenregeling. Dit gebeurt volgens de lifecycle van een deelnemer. Dit betekent beleggen met het afbouwen van het beleggingsrisico. Als iemand jong is, dan nemen we meer beleggingsrisico. Als iemand ouder wordt, nemen we minder risico bij het beleggen.

Het geld dat u opbouwt via de Nettopensioenregeling beleggen we in verschillende categorieën. De lifecycle in de Nettopensioenregeling heeft acht beleggingscategorieën:

 • Vastgoed
 • Grondstoffen
 • Aandelen Ontwikkelde markten
 • Aandelen Opkomende markten
 • Staatsobligaties Korte Looptijden
 • Bedrijfsobligaties
 • Indexleningen
 • Staatsobligaties Lange Looptijden
Wat leverde de nettopensioenregeling u op?
Uw behaalde opbrengst van de afgelopen 5 jaar kunt u terugzien. Kies uw jaar en bekijk het percentage netto opbrengst per beleggingscategorie.
 
Jaar
Vastgoed
Grondstoffen
Aandelen ontwikkelde markten
Aandelen opkomende markten
Staatsobligaties korte looptijden
Bedrijfsobligaties
Indexleningen
Staatsobligaties lange looptijden
2015
14,5%
-23,0%
11,4%
-4,3%
1,4%
6,4%
0,2%
1,4%
2016
5,2%
19,0%
11,0%
15,4%
2,6%
6,9%
5,1%
2,6%
2017
3,8%
-5,6%
9,3%
23,4%
0,0%
-2,7%
1,5%
0,4%
2018
-1,3%
-9,4%
-4,3%
-11,6%
0,1%
2,2%
-2,1%
1,3%
2019
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Hoe bepalen we uw netto opbrengst?
Ieder kwartaal voegen wij de behaalde netto opbrengst toe. Dit doen we per beleggingscategorie. Uw netto rendement is bepaald na aftrek van de kosten voor vermogensbeheer. De kosten voor vermogensbeheer bestaan uit:
 • Beheervergoedingen: dit zijn de kosten voor het beheren van uw beleggingen.
 • Bewaarloon: dit zijn de kosten voor het bewaren van beleggingstitels bij een bewaarbedrijf.
 • Prestatievergoedingen: dit zijn de vergoedingen voor externe managers, als zij meerdere jaren presteren boven het afgesproken opbrengst. Deze prestatievergoedingen betalen we altijd uit de extra behaalde opbrengst.
 • Overige kosten: dit zijn bijvoorbeeld audit-, advies-, bank- of administratiekosten die komen kijken bij het beleggen.
 • Transactiekosten: kosten die gemaakt worden bij het kopen of verkopen van posities tijdens het beleggen.