Nettopensioenregeling

Is uw salaris hoger dan € 110.111 (2020)? Dan kunt u geen pensioen meer opbouwen over uw salaris boven dit bedrag. Hierdoor is uw pensioen straks mogelijk lager.

Deelname aan een nettopensioenregeling biedt de oplossing. Want met deze regeling kunt u pensioen blijven opbouwen over uw brutosalaris boven € 110.111 (2020). De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

De regeling

 • Uw pensioentekort wordt beperkt. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Dit geldt ook voor het pensioen van uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • De nettopensioenregeling sluit op een groot aantal onderdelen aan op de BeterExcedent-regeling. Dit is wel zo vertrouwd.
 • U bepaalt zelf voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u een keer per jaar aanpassen.

De uitkering

 • Over uw pensioenuitkering wordt geen belasting ingehouden. Ook hoeft u over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen.
 • U ontvangt uw pensioen én het nettopensioen van ons. Voor al uw vragen neemt u contact op met ons. Of bekijk de nettopensioenregeling.

De premie

 • Bij nettopensioen wordt de premie uit uw nettoloon betaald.
 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst.
 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Dit kapitaal wordt op uw pensioendatum omgezet in pensioen.
 • U betaalt geen premie als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

Vanaf 1 januari 2020 is het nettopensioenreglement van bpfBOUW aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Het volledige pensioenreglement nettopensioen 2020 is per februari 2020 bekend. Lees het volledige pensioenreglement nettopensioen 2019.

De aftoppingsgrens is € 110.111

In 2020 bouwt u in de BeterExcedent-regeling pensioen op over uw salaris tot € 110.111. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

Premiestaffel en actuariële factoren 2020

In het nettopensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2020.

Inkooptarieven

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.

U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het vierde kwartaal van 2020. 

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15
15,6150  
42
23,8795  
16
15,8839  
43
24,1905  
17
16,1571  
44
24,4817
18
16,4343 
45
24,7764
19
16,7153 
46
25,0481
20
17,0004 47
25,3207  
21
17,2893 48
25,5680  
22
17,5817 
49
25,8178  
23
17,8775 
50
26,0428 
24
18,1769  
51
26,2705  
25
18,4795  
52
26,4732 
26
18,7851  
53
26,6796 
27
19,0937  
54
26,8617  
28
19,4048  
55
27,0490
29
19,7185  
56
27,2268
30
20,0345  
57
27,3794  
31
20,3524  
58
27,5376
32
20,6720  
59
27,6697 
33
20,9930 
60
27,8068
34
21,3147 61
27,9170 
35
21,6367 62
28,0329
36
21,9582 63
28,1215
37
22,2899 64
28,2178  
38
22,6095  
65
28,2884  
39
22,9380 
66
28,3516  
40
23,2524 67
28,4104  
41
23,5743

Zo leest u de tabel

Deel het beleggingskapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Rekenvoorbeeld

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 67 jaar en gaat op 1 oktober met pensioen. De uitkering van uw nettopensioen is dan € 45.000 / 28,4104 = € 1.584 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.

 

Als u stopt met pensioen opbouwen

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van bpfBOUW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden voortaan ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2020 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De inkoopfactoren per 1 januari van een jaar neemt bpfBOUW op in het nettopensioenreglement. Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden. Dit overzicht vervangt het overzicht met inkooptarieven over het vorige kwartaal.

Voor de Nettopensioenregeling worden geen separate beleggingen aangehouden per individuele deelnemer. Het opgebouwde kapitaal van een deelnemer wordt belegd in de verschillende categorieën conform de leeftijdsafhankelijke lifecycle van de deelnemer. De lifecycle van de Nettopensioenregeling kent een onderverdeling in de volgende acht beleggingscategorieën:

 • Vastgoed
 • Grondstoffen
 • Aandelen Ontwikkelde markten
 • Aandelen Opkomende markten
 • Staatsobligaties Korte Looptijden
 • Bedrijfsobligaties
 • Indexleningen
 • Staatsobligaties Lange Looptijden
Wat leverde de nettopensioenregeling u op?
Uw behaalde rendement van de afgelopen 5 jaar kunt u hieronder terugzien.
 
Jaar
Vastgoed
Grondstoffen
Aandelen ontwikkelde markten
Aandelen opkomende markten
Staatsobligaties korte looptijden
Bedrijfsobligaties
Indexleningen
Staatsobligaties lange looptijden
2015
14,5%
-23,0%
11,4%
-4,3%
1,4%
6,4%
0,2%
1,4%
2016
5,2%
19,0%
11,0%
15,4%
2,6%
6,9%
5,1%
2,6%
2017
3,8%
-5,6%
9,3%
23,4%
0,0%
-2,7%
1,5%
0,4%
2018
-1,3%
-9,4%
-4,3%
-11,6%
0,1%
2,2%
-2,1%
1,3%
2019
28,8%
18,9%
28,9%
25,6%
5,7%
9,8%
5,8%
11,7%

Hoe bepalen we uw netto rendement?
Ieder kwartaal voegen wij de behaalde netto opbrengst toe. Dit doen we per beleggingscategorie. Uw netto rendement is bepaald na aftrek van de kosten voor vermogensbeheer. De kosten voor vermogensbeheer bestaan uit:
 • Beheervergoedingen: dit zijn de kosten voor het beheren van uw beleggingen.
 • Bewaarloon: dit zijn de kosten voor het bewaren van beleggingstitels bij een bewaarbedrijf.
 • Prestatievergoedingen: dit zijn de vergoedingen voor externe managers, als zij meerdere jaren presteren boven het afgesproken rendement. Deze prestatievergoedingen betalen we altijd uit de extra behaalde opbrengst.
 • Overige kosten: dit zijn bijvoorbeeld audit-, advies-, bank- of administratiekosten die komen kijken bij het beleggen.
 • Transactiekosten: kosten die gemaakt worden bij het kopen of verkopen van posities.