Nettopensioenregeling

Is uw salaris hoger dan € 107.593 (2019)? Dan kunt u geen pensioen meer opbouwen over uw salaris boven dit bedrag. Hierdoor is uw pensioen straks mogelijk lager.

Onze nettopensioenregeling biedt een oplossing. Want met deze regeling kunt u pensioen blijven opbouwen over uw brutosalaris boven € 107.593 (2019). De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon. Daarom noemen we dit nettopensioen.

De regeling

  • Uw pensioentekort wordt beperkt. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Dit geldt ook voor het pensioen van uw partner en kinderen als u overlijdt.
  • De nettopensioenregeling sluit op een groot aantal onderdelen aan op de BeterExcedent-regeling. Dit is wel zo vertrouwd.
  • U bepaalt zelf voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u een keer per jaar aanpassen.
  • Meldt u zich aan binnen drie maanden na ingang van de nettopensioenregeling? Dan hoeft u niet medisch gekeurd te worden.

De uitkering

  • Over uw pensioenuitkering wordt geen belasting ingehouden. Ook hoeft u over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen.
  • U ontvangt uw pensioen én het nettopensioen van ons. Voor al uw vragen neemt u contact op met ons. Of bekijk de nettopensioenregeling.

De premie

  • Bij nettopensioen wordt de premie uit uw nettoloon betaald.
  • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst. Jaarlijks spreken we een bepaalde premie af.
  • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Dit kapitaal zetten we op uw pensioendatum om in pensioen.
  • U betaalt geen premie als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

U kunt meedoen met de nettopensioenregeling van bpfBOUW als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Vraag dit na bij uw werkgever. U bepaalt zelf of u deelneemt aan deze regeling. Heeft u interesse? Lees eerst de uitgangspunten van onze nettopensioenregeling. Ga naar onze rekenhulp voor een offerte. U vindt hier het pensioenreglement nettopensioen 2019.

Via deze rekenhulp kunt u een aanvraagformulier printen en opsturen naar:

BpfBOUW
T.a.v. afdeling Nettopensioen
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

Vanaf 1 januari 2019 is het nettopensioenreglement van bpfBOUW aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Lees het volledige pensioenreglement nettopensioen 2019.

De aftoppingsgrens is € 107.593

In 2019 bouwt u in de BeterExcedent-regeling pensioen op over uw salaris tot € 107.593. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

Premiestaffel en actuariële factoren 2019

In het nettopensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2019.

De vaste opslag vervalt

Vanaf de introductie van de nettopensioenregeling moest bpfBOUW een vaste opslag berekenen als u een nettopensioenuitkering inkocht. Dit was wettelijk verplicht voor alle pensioenfondsen. De hoogte van de opslag was afgestemd op het eigen vermogen van het fonds en bedroeg circa 25%.

Sinds januari 2018 is deze vaste opslag vervallen. De opslag is nu variabel, met een minimum van circa 4%. Afhankelijk van de financiële situatie van bpfBOUW (de ‘dekkingsgraad’) betaalt u een hogere of lagere opslag.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden voortaan ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2019 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De inkoopfactoren per 1 januari van een jaar neemt bpfBOUW op in het nettopensioenreglement. De inkoopfactoren van de volgende kwartalen worden op de pagina met reglementen gepubliceerd. Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden.