Nettopensioenregeling

Is uw salaris hoger dan € 114.866 (2022)? Dan kunt u geen pensioen meer opbouwen over uw salaris boven dit bedrag. Hierdoor is uw pensioen straks mogelijk lager.

U bouwt over het deel boven € 114.866 geen pensioen op. Een nettopensioenregeling zorgt voor aanvullende pensioenopbouw boven dit bedrag. 

Let op! Vanaf 1 januari 2021 biedt bpfBOUW de nettopensioenregeling niet meer aan en is nieuwe deelname niet meer mogelijk.

Inkooptarieven

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.

U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het tweede kwartaal van 2022. 

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15
20,3611    
42
25,5355
16
20,5591      
43
25,7110     
17
20,7576      
44
25,8689
18
20,9566     
45
26,0381
19
21,1560     
46
26,1886
20
21,3558 47
26,3497      
21
21,5555 48
26,4933      
22
21,7554     
49
26,6519      
23
21,9551     
50
26,7948     
24
22,1545      
51
26,9532      
25
22,3530      
52
27,0960     
26
22,5511      
53
27,2570     
27
22,7484      
54
27,4062      
28
22,9445      
55
27,5760
29
23,1397      
56
27,7508 
30
23,3334      
57
27,9149      
31
23,5257      
58
28,1036
32
23,7165      
59
28,2849     
33
23,9055     
60
28,4903
34
24,0926 61
28,6870     
35
24,2774 62
28,9073
36
24,4599 63
29,1184
37
24,6530 64
29,3539      
38
24,8301      
65
29,5805      
39
25,0180     
66
29,8156      
40
25,1892 67
30,0555      
41
25,3710

Zo leest u de tabel

Deel het beleggingskapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Rekenvoorbeeld

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 67 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. De uitkering van uw nettopensioen is dan € 45.000 / 30,0555 = € 1.497 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.

Als u stopt met pensioen opbouwen

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van bpfBOUW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2022 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De inkoopfactoren per 1 januari van een jaar neemt bpfBOUW op in het nettopensioenreglement. Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden. Dit overzicht vervangt het overzicht met inkooptarieven over het vorige kwartaal.

Voor de Nettopensioenregeling worden geen separate beleggingen aangehouden per individuele deelnemer. Het opgebouwde kapitaal van een deelnemer wordt belegd in de verschillende categorieën conform de leeftijdsafhankelijke lifecycle van de deelnemer. De lifecycle van de Nettopensioenregeling kent een onderverdeling in de volgende acht beleggingscategorieën:

 • Vastgoed
 • Grondstoffen
 • Aandelen Ontwikkelde markten
 • Aandelen Opkomende markten
 • Staatsobligaties Korte Looptijden
 • Bedrijfsobligaties
 • Indexleningen
 • Staatsobligaties Lange Looptijden
Wat leverde de nettopensioenregeling u op?
Uw behaalde rendement van de afgelopen 5 jaar kunt u hieronder terugzien.
 
Jaar
Vastgoed
Grondstoffen
Aandelen ontwikkelde markten
Aandelen opkomende markten
Staatsobligaties korte looptijden
Bedrijfsobligaties
Indexleningen
Staatsobligaties lange looptijden
2016
5,2%
19,0%
11,0%
15,4%
2,6%
6,9%
5,1%
2,6%
2017
3,8%
-5,6%
9,3%
23,4%
0,0%
-2,7%
1,5%
0,4%
2018
-1,3%
-9,4%
-4,3%
-11,6%
0,1%
2,2%
-2,1%
1,3%
2019
28,8%
18,9%
28,9%
25,6%
5,7%
9,8%
5,8%
11,7%
2020
-13,2% -23,0% 9,7% 11,0% 4,2% 1,3% 3,9% 11,7%

Hoe bepalen we uw netto rendement?
Ieder kwartaal voegen wij de behaalde netto opbrengst toe. Dit doen we per beleggingscategorie. Uw netto rendement is bepaald na aftrek van de kosten voor vermogensbeheer. De kosten voor vermogensbeheer bestaan uit:
 • Beheervergoedingen: dit zijn de kosten voor het beheren van uw beleggingen.
 • Bewaarloon: dit zijn de kosten voor het bewaren van beleggingstitels bij een bewaarbedrijf.
 • Prestatievergoedingen: dit zijn de vergoedingen voor externe managers, als zij meerdere jaren presteren boven het afgesproken rendement. Deze prestatievergoedingen betalen we altijd uit de extra behaalde opbrengst.
 • Overige kosten: dit zijn bijvoorbeeld audit-, advies-, bank- of administratiekosten die komen kijken bij het beleggen.
 • Transactiekosten: kosten die gemaakt worden bij het kopen of verkopen van posities.