Nettopensioenregeling

Is uw salaris hoger dan € 110.111 (2020)? Dan kunt u geen pensioen meer opbouwen over uw salaris boven dit bedrag. Hierdoor is uw pensioen straks mogelijk lager.

Deelname aan een nettopensioenregeling biedt de oplossing. Want met deze regeling kunt u pensioen blijven opbouwen over uw brutosalaris boven € 110.111 (2020). De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

De regeling

  • Uw pensioentekort wordt beperkt. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Dit geldt ook voor het pensioen van uw partner en kinderen als u overlijdt.
  • De nettopensioenregeling sluit op een groot aantal onderdelen aan op de BeterExcedent-regeling. Dit is wel zo vertrouwd.
  • U bepaalt zelf voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u een keer per jaar aanpassen.

De uitkering

  • Over uw pensioenuitkering wordt geen belasting ingehouden. Ook hoeft u over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen.
  • U ontvangt uw pensioen én het nettopensioen van ons. Voor al uw vragen neemt u contact op met ons. Of bekijk de nettopensioenregeling.

De premie

  • Bij nettopensioen wordt de premie uit uw nettoloon betaald.
  • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst.
  • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Dit kapitaal wordt op uw pensioendatum omgezet in pensioen.
  • U betaalt geen premie als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

Vanaf 1 januari 2020 is het nettopensioenreglement van bpfBOUW aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Het volledige pensioenreglement nettopensioen 2020 is per februari 2020 bekend. Lees het volledige pensioenreglement nettopensioen 2019.

De aftoppingsgrens is € 110.111

In 2020 bouwt u in de BeterExcedent-regeling pensioen op over uw salaris tot € 110.111. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

Premiestaffel en actuariële factoren 2020

In het nettopensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2020.

Inkooptarieven

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.

U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het eerste kwartaal van 2020. 

Leeftijd
Tarief
Leeftijd
Tarief
15
13,7281
42
22,2491
16
13,9929
43
22,5944
17
14,2623
44
22,9243
18
14,5362
45
23,2598
19
14,8149
46
23,5770
20
15,0983
47
23,8975
21
15,3862
48
24,1979
22
15,6787
49
24,5034
23
15,9755
50
24,7891
24
16,2766
51
25,0803
25
16,5819
52
25,3513
26
16,8914
53
25,6285
27
17,2049
54
25,8854
28
17,5222
55
26,1494
29
17,8433
56
26,4064
30
18,1679
57
26,6413
31
18,4958
58
26,8831
32
18,8269
59
27,1022
33
19,1606
60
27,3269
34
19,4968
61
27,5269
35
19,8351
62
27,7319
36
20,1751
63
27,9112
37
20,5259
64
28,0967
38
20,8678
65
28,2566
39
21,2198
66
28,4077
40
21,5611
67
28,5531
41
21,9114

Zo leest u de tabel

Deel het beleggingskapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Rekenvoorbeeld

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 67 jaar en gaat op 1 februari met pensioen. De uitkering van uw nettopensioen is dan € 45.000 / 28,5531 = € 1.576 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.

Als u stopt met pensioen opbouwen

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van bpfBOUW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden voortaan ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2020 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De inkoopfactoren per 1 januari van een jaar neemt bpfBOUW op in het nettopensioenreglement. Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden. Dit overzicht vervangt het overzicht met inkooptarieven over het vorige kwartaal.