Nettopensioenregeling

Is uw salaris hoger dan € 110.111 (2020)? Dan kunt u geen pensioen meer opbouwen over uw salaris boven dit bedrag. Hierdoor is uw pensioen straks mogelijk lager.

Deelname aan een nettopensioenregeling biedt de oplossing. Want met deze regeling kunt u pensioen blijven opbouwen over uw brutosalaris boven € 110.111 (2020). De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

De regeling

 • Uw pensioentekort wordt beperkt. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Dit geldt ook voor het pensioen van uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • De nettopensioenregeling sluit op een groot aantal onderdelen aan op de BeterExcedent-regeling. Dit is wel zo vertrouwd.
 • U bepaalt zelf voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u een keer per jaar aanpassen.

De uitkering

 • Over uw pensioenuitkering wordt geen belasting ingehouden. Ook hoeft u over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag geen vermogensrendementsheffing te betalen.
 • U ontvangt uw pensioen én het nettopensioen van ons. Voor al uw vragen neemt u contact op met ons. Of bekijk de nettopensioenregeling.

De premie

 • Bij nettopensioen wordt de premie uit uw nettoloon betaald.
 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst.
 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Dit kapitaal wordt op uw pensioendatum omgezet in pensioen.
 • U betaalt geen premie als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

Let op! Per 1 januari 2020 kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname aan de nettopensioenregeling bpfBOUW.

Vanaf 1 januari 2020 is het nettopensioenreglement van bpfBOUW aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Het volledige pensioenreglement nettopensioen 2020 is per februari 2020 bekend. Lees het volledige pensioenreglement nettopensioen 2019.

De aftoppingsgrens is € 110.111

In 2020 bouwt u in de BeterExcedent-regeling pensioen op over uw salaris tot € 110.111. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

Premiestaffel en actuariële factoren 2020

In het nettopensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2020.

Inkooptarieven

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.

U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het derde kwartaal van 2020. 

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15
15,7040 
42
23,9370 
16
15,9739 
43
24,2407 
17
16,2478 
44
24,5235
18
16,5257
45
24,8089
19
16,8075 
46
25,0699
20
17,0935 47
25,3303 
21
17,3831 48
25,5645 
22
 17,6764
49
25,7999 
23
17,9728
50
26,0096
24
18,2727 
51
26,2212 
25
18,5757 
52
26,4064
26
18,8816 
53
26,5946
27
19,1903 
54
26,7571 
28
19,5015 
55
26,9239
29
19,8150 
56
27,0803
30
20,1306 
57
27,2106 
31
20,4479 
58
27,3457
32
20,7663 
59
27,4538
33
21,0857
60
27,5670
34
21,4056 61
27,6535
35
21,7254 62
27,7458
36
22,0443 63
27,8117
37
22,3729 64
27,8859 
38
22,6887 
65
27,9357 
39
23,0131
66
27,9790 
40
23,3223 67
28,0202 
41
23,6385

Zo leest u de tabel

Deel het beleggingskapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Rekenvoorbeeld

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 67 jaar en gaat op 1 augustus met pensioen. De uitkering van uw nettopensioen is dan € 45.000 / 28,0202 = € 1.606 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.

 

Als u stopt met pensioen opbouwen

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van bpfBOUW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden voortaan ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2020 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De inkoopfactoren per 1 januari van een jaar neemt bpfBOUW op in het nettopensioenreglement. Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden. Dit overzicht vervangt het overzicht met inkooptarieven over het vorige kwartaal.

Voor de Nettopensioenregeling worden geen separate beleggingen aangehouden per individuele deelnemer. Het opgebouwde kapitaal van een deelnemer wordt belegd in de verschillende categorieën conform de leeftijdsafhankelijke lifecycle van de deelnemer. De lifecycle van de Nettopensioenregeling kent een onderverdeling in de volgende acht beleggingscategorieën:

 • Vastgoed
 • Grondstoffen
 • Aandelen Ontwikkelde markten
 • Aandelen Opkomende markten
 • Staatsobligaties Korte Looptijden
 • Bedrijfsobligaties
 • Indexleningen
 • Staatsobligaties Lange Looptijden
Wat leverde de nettopensioenregeling u op?
Uw behaalde rendement van de afgelopen 5 jaar kunt u hieronder terugzien.
 
Jaar
Vastgoed
Grondstoffen
Aandelen ontwikkelde markten
Aandelen opkomende markten
Staatsobligaties korte looptijden
Bedrijfsobligaties
Indexleningen
Staatsobligaties lange looptijden
2015
14,5%
-23,0%
11,4%
-4,3%
1,4%
6,4%
0,2%
1,4%
2016
5,2%
19,0%
11,0%
15,4%
2,6%
6,9%
5,1%
2,6%
2017
3,8%
-5,6%
9,3%
23,4%
0,0%
-2,7%
1,5%
0,4%
2018
-1,3%
-9,4%
-4,3%
-11,6%
0,1%
2,2%
-2,1%
1,3%
2019
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Hoe bepalen we uw netto rendement?
Ieder kwartaal voegen wij de behaalde netto opbrengst toe. Dit doen we per beleggingscategorie. Uw netto rendement is bepaald na aftrek van de kosten voor vermogensbeheer. De kosten voor vermogensbeheer bestaan uit:
 • Beheervergoedingen: dit zijn de kosten voor het beheren van uw beleggingen.
 • Bewaarloon: dit zijn de kosten voor het bewaren van beleggingstitels bij een bewaarbedrijf.
 • Prestatievergoedingen: dit zijn de vergoedingen voor externe managers, als zij meerdere jaren presteren boven het afgesproken rendement. Deze prestatievergoedingen betalen we altijd uit de extra behaalde opbrengst.
 • Overige kosten: dit zijn bijvoorbeeld audit-, advies-, bank- of administratiekosten die komen kijken bij het beleggen.
 • Transactiekosten: kosten die gemaakt worden bij het kopen of verkopen van posities.